joomla Not a valid image hatası

eğer böyle bir durum yaşıyorsak phptmp klasörünü tam yetkili yapmak lazım.