eth0 eth1 leri değiştirmek

/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules dosyasından düzenleniyor.