windows xp için güvenlik güncelleştirmeleri

Flash Player Güvenlik Güncelleştirmesi (KB923789)
Windows XP için ActiveX Kill Bitleri Toplu Güvenlik Güncelleştirmesi (KB950760)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB950762)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB951376)
Windows XP Güncelleştirmesi (KB951978)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB951748)
Windows XP için Outlook Express Güvenlik Güncelleştirmesi (KB951066)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB946648)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB952954)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB950974)
Windows XP Güncelleştirmesi (KB952287)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB958644)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB955069)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB954459)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB957097)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB956802)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB956803)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB958687)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB960225)
Windows XP Güncelleştirmesi (KB967715)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB923561)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB956572)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB952004)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB960803)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB959426)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB961501)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB970238)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB971633)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB971557)
Windows XP Service Pack 3 Güvenlik Güncelleştirmesi (KB973540)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB973869)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB956744)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB973354)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB973507)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB960859)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB973815)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB971657)
Windows XP İçin Internet Explorer 8
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB956844)
Windows XP İçin Jscript 5.7 Güvenlik Güncelleştirmesi (KB971961)
Windows XP SP 3 İçin Windows Media Format Çalışma Zamanı 9, 9.5 ve 11 Güvenlik Güncelleştirmesi (KB968816)
Windows XP SP 3 İçin Windows Media Format Çalışma Zamanı 9, 9.5 ve 11 Güvenlik Güncelleştirmesi (KB954155)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB975025)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB974571)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB974112)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB971486)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB958869)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB969059)
Windows XP Güncelleştirmesi (KB968389)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB969947)
Windows XP Güncelleştirmesi (KB973687)
Windows XP Service Pack 3 Güvenlik Güncelleştirmesi (KB952069)
Windows XP Güncelleştirmesi (KB976098)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB974318)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB974392)
Windows XP Güncelleştirmesi (KB955759)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB973904)
Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB972270)
Windows Kötü Amaçlı Yazılımları Temizleme Aracı – Ocak 2010 (KB890830)
Windows XP İçin Internet Explorer 6 Toplu Güvenlik Güncelleştirmesi (KB978207)
Windows XP Windows XP İçin ActiveX Kill Bitleri Toplu Güvenlik Güncelleştirmesi (KB978262)
Windows XP Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB971468)
Windows XP Windows XP Güncelleştirmesi (KB970430)
Windows XP Windows Kötü Amaçlı Yazılımları Temizleme Aracı – Şubat 2010 (KB890830)
Windows XP Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB978037)
Windows XP Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB975713)
Windows XP Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB978251)
Windows XP Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB975560)
Windows XP Windows XP Güncelleştirmesi (KB971737)
Windows XP Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB977914)
Windows XP Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB978706)
Windows XP Windows XP Güvenlik Güncelleştirmesi (KB977165)
Windows XP Windows XP İçin Jscript 5.8 Güvenlik Güncelleştirmesi (KB971961)
Windows XP Microsoft XML Core Services 4.0 Service Pack 2 Güvenlik Güncelleştirmesi (KB954430)
Windows XP Microsoft XML Core Services 4.0 Service Pack 2 Güncelleştirmesi (KB973688)