chmod dosyalar ve dizinler için

find . -type f -exec chmod 644 {} \; dosyalar için
find . -type d -exec chmod 644 {} \; dizinler için