terminal autocomplete problemi

/etc/bash.bashrc dosyası içerisindeki alltaki kısmı düzenle.

# enable bash completion in interactive shells
if [ -f /etc/bash_completion ]; then
. /etc/bash_completion
fi