num lock tuşunu açma

Kullanıcı oturum açmadan önce NUM LOCK tuşunu etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni çalıştırın.
HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Keyboard
anahtarına gidin.
0 olan InitialKeyboardIndicators değerini 2 olarak değiştirin.