klonlu imei taahhütnamesi

…./…./200..

BEYAN VE TAAHHÜTNAME

…………………….IMEI nolu …………….marka ve ………….model cihazımı aşağıda dökümü yazılı ve ekte fotokopisi sunulan fatura ile satın aldığımı kabul beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıda belirtilen cep telefonumu bu taahhütname tarihi itibariyle …………………….. nolu hatta kulladığımı, yeni bir hatla kullanmak istediğim takdirde durumu ilgili makamlara bildireceğimi taahhüt ederim.

Yukarıdaki beyanımın doğru çıkmaması ve/veya yeni hat aldığımı ilgili makamlara bildirmemem nedeniyle uğrayacağım her türlü zararın bana ait olduğunu, bunlarla ilgili olarak çıkacak tüm hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, keza bu hususta ilgili kurumlarca açılacak tüm davalarda muhatabın ben olacağımı gayrikabilirücu olarak kabul beyan ve taahhüt ederim.

İşbu taahhütname ekinde yer alan nüfus cüzdanı fotokopisi tarafıma ait olup, fatura fotokopisi de tarafımdan ibraz edilmiştir.

Taahhüt Edenin

ADI ve SOYADI : İMZA;

FATURA BİLGİLERİ :

Firma:

Alıcı :

Tarih :

Fat. No :

Faturada

Yazılı IMEI no :

EKLER;
1. Fatura Fotokopisi
2. Kimlik Fotokopisi