uzaktan eğitim

Uzaktan eğitim teknikleri kullanarak lisansüstü düzeyde İstanbul Bilgi, Ortadoğu Teknik, Sakarya, Anadolu, Maltepe üniversitelerinde; önlisans düzeyinde ise Anadolu, Sakarya, Mersin,Çukurova,Gazi, Maltepe üniversitelerinde eğitim verilmekte olup lisans düzeyinde eğitim verilmemektedir.
Adıgeçen üniversitelerin internet sitelerine www.yok.gov.tr adresinde yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının sitesinde yer alan Üniversiteler” sekmesinden ulaşılabilmektedir. 18.01.2008