mondros ateşkes antlaşması

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 EKİM 1918)
EGE DENİZİNDE LİMNİ ADASININ MONDROS KOYUNDA AGAMEMNON İSİMLİ BİR İNGİLİZ ZIRHLISINDA İMZALANDI.
ANTLAŞMAYA KATILANLAR:
OSMANLI DEVLETİ ADINA: İTİLAF DEVLETLERİ ADINA:
Bahriye Nazırı: RAUF ORBAY İngiliz Amirali CALTROPHE imzaladı.
Hariciye Müsteşarı:REŞAT HİKMET
Askeriyeden: SADULLAH BEY
Osmanlı Devletini temsil eden bu heyet,İtilaf Devletlerinin temsilcileri ile görüşmek üzere LİMNİ adasının MONDROS koyuna gitti.İtilaf devletleri daha savaş devam ederken Osmanlı topraklarını kendi aralarında gizlice paylaşmışlardı.Osmanlı Devletinin itiraz etseler de bir şey değişmedi.Görüşmeler çok kısa sürdü ve antlaşma imzalandı.
******Bu antlaşma Osmanlı Devletinin EGEMENLİK haklarını kısıtlıyor,ASKERİ gücünü azaltıyor ve EKONOMİK yükümlülükler getiriyordu.
******ANTLAŞMANIN EN AĞIR HÜKÜMLERİ:
7.MADDE: İtilaf devletleri,GÜVENLİKLERİNİ TEHDİT EDECEK bir durumun ortaya çıkması halinde HERHENGİ BİR STRATEJİK (bulunduğu yer bakımında önemli yerler) NOKTAYI işgal hakkına sahip olacaklardı.*****Bu madde; İtilaf devletlerine BÜTÜN ÜLKEYİ İŞGAL ETME İMKANI GETİRİYORDU.
24.MADDE (Doğu Anadolu ile ilgili madde): SİVAS,ERZURUM,VAN,BİTLİS,DİYARBAKIR,ELAZIĞ (HARPUT) gibi illerde karışıklık çıktığı takdirde,bu illerin herhangi bir bölümü İtilaf devletlerince işgal edilebilecekti.*****Bu madde; Osmanlı Devletini parçalayıp Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmasına ortam hazırlamaktı.
1.MADDE (BOĞAZLARLA İLGİLİ MADDE): Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak,Karadeniz’e geçiş sağlanacak,Çanakkale ve İstanbul Boğazları kaleleri işgal edilecek.*****Bu madde; Boğazlar üstündeki Türk hakimiyetini sona erdiriyordu.
5.MADDE(TÜRK ORDUSU İLE İLGİLİ MADDE): Ordumuzun terhis edilmesini öngörerek ÜLKEYİ,KENDİNİ SAVUNAMAZ DURUMA GETİRİYORDU.
_______&_______
MONDROS MÜTAREKESİ imzalandığı zaman iktidarda (14 Ekim 1918) TALAT Paşa’dan devralmış olan AHMET İZZET PAŞA bulunuyordu.Bu kabine antlaşmanın imzalanmasından 10 gün kadar sonra yerini TEVFİK PAŞA hükümetine bırakacaktır.*****Daha sonra da 4 MART 1919’dan 30 EYLÜL 1919’a kadar sürecek olan ilk DAMAT FERİT PAŞA hükümeti kurulacaktır.
2 KASIM 1018 gecesi ENVER,TALAT ve CEMAL Paşalarla Dr. NAZIM, Dr. BAHADDİN ŞAKİR gibi,bir dönemin büyük sorumluluğunu taşıyan yöneticiler yurt dışına kaçtılar.(İttihatçılar)
_______&_______
13 KASIM 1918’de 55 parçalık bir donanma İstanbul limanına demirledi ve karaya asker çıkardı.(Aynı gün Mustafa Kemal, SURİYE CEPHESİNDEN İstanbul’a döndü.Gördüğü manzara karşısında ümitsizliğe düşmeyerek “GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER!” dedi.)Bu gemilerden 22’si İngiliz,12’si Fransız,17’si İtalyan,4 tanesi Yunan bandıralı idi.Osmanlı Devletinin silahlarına ,cephanelerine,ulaşım ve haberleşme araçlarına el kondu.Karaya çıkan İtilaf askerleri İstanbul’un önemli noktalarını ve boğazdaki tabyaları denetim altına aldılar.Osmanlı İmparatorluğunun başkenti kağıt üzerinde özgürdü ancak “FİİLEN” İŞGAL edilmişti.
______&_______
MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASINA GÖRE ÜLKEMİZİN NERELERİ, KİMLER TARAFINDA İŞGAL EDİLDİ:
İNGİLİZLER;Boğazların kontrolünü ele geçirdiler.Ayrıca MUSUL,ANTEP,URFA,MARAŞ,KARS’I işgal edip, İZMİT,AFYON,ESKİŞEHİR,SAMSUN, MERZİFON ve BATUM’ a asker çıkardılar.
FRANSIZLAR; DÖRTYOL,MERSİN,Pozantı’ya kadar ADANA’ yı,ÇİFTEHAN ve AFYONKARAHİSAR istasyonunu işgal ettiler.
İTALYANLAR; ANTALYA’YI,KUŞADASINI,FETHİYE,MARMARİS ve BODRUM’U işgal edip,KONYA ve AKŞEHİR’ e asker göndermişlerdir.
İşgal hareketleri hem MONDROS ATEŞKES hükümlerine hem de WİLSON İLKELERİNE aykırıydı.İtilaf devletleri yalnız kendi çıkarlarını düşünüyor HÜRRİYET ve BAĞIMSIZLIK gibi değerlere aldırış etmiyorlardı.*****Bu anlayışın bir sonucu olarak PARİS BARIŞ KONFERANSINDA İZMİR’İN İŞGALİNE karar verdiler.Yunanistan bu fırsattan yaralanıp,Türk toprakları üzerindeki emellerini dile getirdi.Tarihi gerçeklere uymayan belgelerle BATI ANADOLU’DA Rumların çoğunlukta olduğunu iddia etti.İngiltere,Yunanlıların İZMİR’E asker çıkarmalarını istedi.(Bu bölge daha önce İtalyanlar’ a vaat edilmişti.Yunanistan gibi kukla bir devlete ihtiyaçları vardı.)ABD. İngiltere’nin isteğini kabul edince Yunanlıların İZMİR’ i işgal etmesi karar altına alındı.
İZMİR’İN İŞGALİ(15 MAYIS 1919)
14 MAYIS’ ta olayı duyan İzmirliler bir gösteri düzenlediler.İzmir valisi İstanbul hükümetinden aldığı emirle tepkileri yatıştırmaya çalıştı.Yunanlılar,İngiliz,Fransız,Amerikan savaş gemilerinin koruması altında İzmir’e çıktılar.Yerli Rumlar,Yunan askerlerini sevgi gösterileri ile karşıladılar.Pek çok Türk askeri ve halk katledildi.Olaylara dayanamayan HUKUK’U BEŞER (İnsan Hakları) gazetesinin başyazarı HASAN TAHSİ
( OSMAN NEVRES) Konak meydanında KURTULUŞ SAVAŞININ İLK KURŞUNUN sıkarak kendiside orada şehit oldu.
_______&_______
ZARARLI CEMİYETLER
Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıklar,bağımsızlığın mümkün olmadığına inanan yılgınlar ve sadece kendini düşünen padişah ve çevresinin(milli mücadele hareketine karşı olanlar) yardımları ile işgalcilerin işini kolaylaştırmak için birtakım zararlı cemiyetler kuruldu.Bu cemiyetler iki kategoride toplanır.
1-AZINLIKLARIN KURDUĞU CEYETLER:( Mavri Mira, Rum-Pontus, Taşnaksütyun ve Hınçak, Alyans-İsrailit (Macabi), Etnik-i Eterya.)

2-OSMANLICI ve HİLAFETÇİ, MANDA’DAN YANA OLAN CEMİYETLER: (Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Teal-i İslam Cemiyeti, Kürdistan Teal-i Cemiyeti, İngiliz Muhipleri(hayranları) Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti.)
&
1-AZINILLARIN KURDUĞU CEMİYETLER
ORTAK NOKTALARI:
a)Güvenliği bozmak ve Mondros Ateşkes antlaşmasının 7.maddesinin uygulanmasına ortam hazırlamak,
b)Osmanlı devletini parçalamak,
c)Hepsi de İtilaf devletlerinden yardım görüyor,
d)Anadolu’daki MİLLİ MÜCADELE hareketine karşıdırlar.
&
*MAVRİ MİRA: İstanbul Rum Patrikhanesinde (Fener’de) kurulmuştur.Yunan hükümetinden aldığı emir,maddi ve manevi yardımlarla çalıştı.Amacı:* Eski Bizans İmparatorluğunu yeniden diriltmekti. (MEGALO İDEA:Büyük Ülkü)
Emrinde Yunan kızıl haçı,Rum okullarındaki izci teşkilatları ve Resmi Göçmenler Cemiyeti vardı.
*RUM-PONTUS CEMİYETİ: Trabzon,Samsun ve Kuzeydoğu Anadolu’da faaliyette bulundu.Rum Patrikhanesine bağlı olarak çalıştı.Amacı: * İnebolu’dan Batum’ a kadar uzanan bölgede Rum Pontus devleti kurmaktı.(Fatih Sultan Mehmet’in yıktığı -1461- Trabzon Rum İmparatorluğunu yeniden diriltmek.4.Haçlı seferi sırasında haçlıların Bizans imparatorluğunu yıkıp yerine Latin İmp. kurmaları üzerine kurulmuştu. )
*TAŞNAKSÜTYUN ve HINÇAK CEMİYETİ: Ermeni Patriği ZAVEN Efendi tarafından kurulmuştur.Amaçları:*Doğu Anadolu’da Mondros’un 24.maddesine dayanarak bir Ermeni devleti kurmaktı.Kendilerinin Doğu Anadolu’da çoğunlukta olduğunu iddia ederek İtilaf devletlerinden yardım istiyorlardı.( Bu iddiayı Doğu Anadolu’da araştırma yapan ABD generali HARBORD bölgedeki incelemelerinden sonra yalanlamıştır.)
* ALYANS-İSRAİLİT: Osmanlı Devletinin parçalanması durumunda Filistin’de bir Yahudi devleti kurmak.Bu amaçlarını ABD’nin yardımıyla ikinci dünya savaşından sonra gerçekleştirmişlerdir.)

ETNİK-İETERYA: Yunanlıların Fransız İhtilalinin milliyetçilik ilkesinin etkisiyle ve Avrupa devletlerinin kışkırtması ile 19.yy’da Osmanlı’dan kopmak için kurmuşlardı.(1829 Edirne antlaşması ile bağımsızlıklarını kazandılar)Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra Anadolu’da Bizans İmp. diriltmek için yeniden teşkilatlandılar.
2- OSMANLICI ve HİLAFETÇİ CEMİYETÇİLER (Türk olup,bağımsızlığın mümkün olmadığını düşünen mandacı devletler.)
ORTAK NOKTALARI:
a)Osmanlı Devletinin kurtuluşu mümkün değildir,varlığını sürdürebilmesi için yabancı bir devletin egemenliği altına girmesi gereklidir.
b)Yaptıkları faaliyetlerle,işgallere karşı direnen vatansever insanların direnme azmini kırmak ve moral güçlerini zayıflatmak.Dolayısıyla azınlıkların kurdukları cemiyetler gibi Anadolu’daki Milli mücadele hareketine karşıdırlar.
&
*SULH ve SELAMETİ OSMANİYE FIRKASI: Meşrutiyet ve demokrasi yolunda kurulduklarını iddia etmişlerdir.Daha sonra Hürriyet ve İtilaf fırkası ile birleşmişlerdir.
*TEAL-İ İSLAM CEMİYETİ: Merkezi İstanbul’dadır.Konya ve çevresinde faaliyet göstermiştir.Saltanat ve Halifeliğin gücünü arttırmaya çalışıyor,İtilaf devletlerinden yardım alıyordu.Anadolu’daki milli mücadele hareketine karşıdır.
* KÜRDİSTAN TEAL-İ CEMİYETİ: Merkezi İstanbul’dadır.İtilaf devletlerinden yardıma alır.İşgal devletlerinin himayesinde Doğu illerimizde bir devlet kurmak amacındadırlar.Siyasi amaçlıdır.Bölgede yaşayan vatansever halkın tepkisi ile amacına ulaşamamıştır.
* İNGİLİZ MUHİPLERİ (Hayranları-sevenleri) CEMİYETİ : Merkezi İstanbul’dadır.İşgal kuvvetlerine bağlı Hürriyet ve İtilaf fırkası ile işbirliği yapmıştır.Bu cemiyetin amacı: Ülkemizi İngiltere’nin himayesi altına sokmak ve işgallere karşı ortaya çıkan ulusal harekete güç veren ULUSAL (MİLLİ) BİLİNCİ yok etmek.
* WİLSON PRENSİPLERİ CEMİYETİ: Yenilme üzüntüsünü Wilson beyannamesi ile unutarak diğer devletlerle eşit hukuka sahip almak.Amerika’ya yakınlık ve sevgi ile kurulmuş ve kurucuları Amerikan mandası taraftarıdır.
__________&_________

AMİRAL BRİSTOL HEYETİNİN RAPORU:

KURTULUŞA YÖNELEN ULUSAL CEMİYETLER (YARARLI CEMİYETLER)
ORTAK ÖZELLİKLERİ:
a)Ulusal bir harekettir,kaynağını milliyetçilikten alır,
b)Fedakar ve vatansever Türk halkı tarafından işgal altındaki bölgeleri kurtarmak amacıyla kurulmuşlardır,
c)Basın yayın yoluyla haklılıklarını dünyaya duyurmak ve dünyanın tarafsız ülkelerinden destek bulmak,
d)Ülkemizin parçalanmasını önleyip bağımsızlığımızı sağlamak.
&
YARARLI CEMİYETLERİN KURULUŞ AMAÇLARI:
Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra İtilaf devletlerinin yurdumuzun işgal edilmesi ve bu işgallere karşı İstanbul hükümetinin ve padişah Vahdetinin kayıtsız kalması,işgal devletleri ile işbirliği yapması üzerine vatansever halkı hareketi geçirdi.İşgallere karşı kendi bölgelerini savunabilmek için bu cemiyetleri kurdular.
&
* DOĞU ANADOLU MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ:
Müdafaa-i Hukuk: Hakların savunulması anlamına gelir.
Merkezi İstanbul’dadır.Erzurum ve Elazığ’da şubeleri vardır.DOĞU İLLERİMİZİN ERMENİLERE VERİLMESİNİ ENGELLEMEK,DOĞU ANADOLU’NUN BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMAK için kurulmuştur.Mondros Ateşkes antlaşmasının 24.MADDESİNİN uygulanmasını önlemek ve DOĞU ANADOLU’NUN TARİHİ ve KÜLTÜRÜ İLE TÜRK YURDU OLDUĞUNU SAVUNUP,Ermenilerin çalışmalarını engellemeye yöneliktir.
* TRAKYA PAŞAELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ:Edirne’de kurulmuştur.Amacı;Trakya’nın Yunanistan’a katılmasını önlemekti.Trakya’daki Rum taşkınlıklarına karşı koymak ve bölge halkını ortaya çıkabilecek saldırılara karşı silahlı direniş hazırlıkları yapmak.
* TARBZON MİLLİ HAKLARINI SAVUNMA DERNEĞİ: Rum-Pontus cemiyetine karşı kurulmuştur.Trabzon ve çevresinin Rumlara verilmesini engellemek.
* KİLİKYALILAR CEMİYETİ: İstanbul’da kuruldu.ADANA ve çevresindeki düşman işgallerine karşı DİRENİŞ HAREKETLERİNİ TEŞKİLATLANDIRMAK.
* İZMİR HAKLARINI SAVUNMA CEMİYETİ ( İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti) : İzmir’in Yunanlılara verileceğinin duyulmasından sonra İzmir’de kuruldu.EGE BÖLGESİNİN TÜRKLERE AİT OLDUĞUNU DÜNYA’YA DUYURMAK(iddia edildiği gibi Rum nüfusunun çok olmadığını) VE İSPATLAMAK için çalıştı.Batı Anadolu’daki DİRENME KURULUŞLARINA SİLAH ve CEPHANE SAĞLAMAKTA YARDIMCI OLDU.
* REDD-İ İLHAK: İzmir’in işgalinden önce kuruldu.İstanbul hükümetinin ve İzmir valisinin sessiz kalması üzerine İZMİR’İN İŞGALİNİ ÖNLEMEK ve YUNANİSTAN’A KATILMASINI ÖNLEMEK AMAÇLIDIR.
* MİLLİ KONGRE CEMİYETİ: İstanbul’da kurulmuştur.Amacı; TÜRKLER’E KARŞI DÜNYA’DA YAPILMIŞ VE YAPILMAKTA OLAN ZARARLI PROPAGANDALARA BASIN ve YAYIM YOLU ile karşı koymak,TÜRK MİLLETİNİN HAKLARINI ve *TARİHİ ÖZELLİKLERİNİ DÜNYA’YA DUYURMAK AMAÇLIDIR. Kurulmuş olan ulusal cemiyetler arasında çok farklı bir yeri vardır.”KUVA-Yİ MİLLİYE “ deyimini ilk kez kullanan İLK SİYASİ KURULUŞTUR.Diğer tüm cemiyetlere silah ve cephane sağlamıştır.
&
***Bu ulusal cemiyetlerin çoğu eski “ittihatçılar” tarafından kurulmuş olup,temelde silahlı bir savaşımı örgütlemekten çok,dünya kamuoyunu haklılığımız konusunda aydınlatmak ve etkilemek, ülke bütünlüğünü koruma amacına yöneliktir.
&

İŞGALLER KARŞISINDA İSTANBUL HÜKÜMETİNİN TUTUMU :
Mondros’tan sonra başlayan işgaller ve İtilaf devletlerinin gemilerinin İstanbul’u baskı altına alması Osmanlı yönetimi üzerinde karamsar bir etki yarattı.İş başına gelen hükümetler işgallere karşı konulmasını istemiyordu.Anlaşmazlıkların görüşmeler yoluyla çözüleceğine inanıyorlardı.Osmanlı yönetiminin düşüncesi her şeyden önce HİLAFET (halifelik) ve SALTANATIN VARLIĞI GÜVENCE ALTINA ALINMALIYDI.Olaylar karşısında işgal devletlerinin tepkilerini çekmemek için çekingen davranılıyordu . ÜLKEYİ KURTARMAK İÇİN UMUT ve GÜVEN VERİCİ TEDBİRLER ALINMIYORDU.Bu tutumları İZMİR’İN İŞGALİ SIRASINDA AÇIKÇA GÖRÜLDÜ.İtilaf devletleri Osmanlı yönetiminden ciddi bir karşı koyma görmeyince İŞGAL HAREKETLERİNİ DAHA GENİŞ BİR ALANA YAYMA CESARETİNİ BULDULAR.Bu durum Türk ulusunu sahipsiz bıraktı,HAKLARINI KENDİ GÜÇLERİ İLE KORUMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER.Yayılan işgal hareketleri karşısında AHMET İZZET PAŞA ve onun yerine geçen TEVFİK PAŞA istifa etti.
____&____

İŞGALLER KARŞISINDA MUSTAFA KEMAL’İN TUTUMU :
Mustafa Kemal, 1.Dünya Savaşı sona erdiği sırada SURİYE CEPHESİNDE YILDIRIM ORDULARI KOMUTANI olarak görev yapıyordu.Ateşkes antlaşması gereğince ordular dağıtılınca İstanbul’a döndü.( 13 KASIM 1918) İstanbul İtilaf devletleri filosu tarafında FİİLEN İŞGAL EDİLMİŞTİ.Durumun çok ciddi olmasına rağmen umutsuzluğa düşmedi.( “GELİKLERİ GİBİ GİDERLER!”) Bu sözler onun ULUSUNA OLAN GÜVENİNİ,İNANCINI ve UZAK GÖRÜŞLÜLÜĞÜNÜ gösteriyordu.
İstanbul’da bulunduğu süre içinde padişah ve hükümeti ile görüşmeler yaptı.ŞİŞLİ’DEKİ evinde başta arkadaşları ALİ FUAT CEBESOY,KAZIM KARABEKİR,FEVZİ ÇAKMAK ve İSMET İNÖNÜ başta olmak üzere güvendikleri ile sık sık toplantılar yaptı.
O sıralarda değişik kurtuluş çareleri ortaya atılıyordu.Bunlar;
* İNGİLRE ve AMERİKAN MANDASI ALTINA GİRMAK; ( Onlara göre Osmanlı Devleti ancak bu çarelerle ayakta durabilir ve bütünlüğünü koruyabilirdi.
* BÖLGESEL KURTULUŞ ÇARELERİ ARAYANLAR; Milli cemiyetlerin bir çoğu bu anlayışın sonucunda ortaya çıkmıştır.
Mustafa Kemal bu görüşleri doğru bulmuyordu.Şerefli bağımsızlığına düşkün bir ulusa bunlar yakışmazdı.Ortada bir avuç Türk’ün barındığı ata yurdu kalmıştı.Bu durum karşısında sağlam ve en gerçek karar MİLLET EGEMENLİĞİNE DAYANAN,KAYITSIZ ŞARTSIZ,BAĞIMSIZ BİR TÜRK DEVLETİ KURMAKTI.Bu yeni devletin düzenli ordusuyla işgallere karşı koymaktı.Milli mücadelenin MİLLETİN AZİM ve KARARIYLA KAZANILACAĞINA inanıyordu.
Tehlikelerle dolu İstanbul’da bir şey yapamayacağını anlayınca düşündüklerini gerçekleştirmek ve halkı ile beraber gerçekleştirmek için ANADOLU’YA geçti.O’na göre bu hareket ANADOLU’DA başlamalıydı.Bu düşünce ile 10 MAYIS 1919’da milli mücadele hareketini başlatmak için SAMSUN’A çıktı.
__________&_________

MUSTAFA KEMAL’İN HAYATI
YETİŞTİĞİ ORTAM:
Rumeli’nin en önemli kenti olan SELANİK’TE doğdu ve büyüdü.Yaşadığı yer Osmanlı Devletinin çöküşüne yol açan olayların(Balkanlardaki bağımsızlık hareketleri) yoğunlaştığı,ekonomik,siyasi ve kültürel bakımdan komşu ülkelerden etkilenen bir bölgeydi.Hristiyan milletlerin kışkırtmalar ile Osmanlı Devletine karşı ayaklanmaları,büyük devletlerin yayılmacı ve egemenlik politikaları en çok bu bölgede hissediliyordu.
Mustafa Kemal’in çocukluğu ve gençliği, Osmanlı İmparatorluğunun en bunalımlı yıllarına rastlar.İmparatorluğun nasıl parçalanmak istendiğini ve Osmanlı yönetimindeki hataları gözlemiş,nelerin yapılabileceği konusunda kafasında sürekli olarak fikirler üretmiştir.Siyaset,ekonomi,edebiyat,felsefe ve askerlik konularında sürekli kitaplar okumuş dağarcığını genişletmiştir.BALKANLAR,2.Abdülhamit’in baskısından çok uzakta olduğu için daha özgür bir ortam vardır.Avrupa’daki gelişmelerden daha kolay haberdar olunuyor ve etkileniliyordu.Bu ortam Mustafa Kemal’i yaratmış ve fikirlerinin oluşmasını sağlamıştır.
ÖĞRENİM HAYATI:
1)SELANİK ŞEMSİ EFENDİ OKULU: 1887-1892
2)SELANİK MÜLKİYE RÜŞTİYESİ : 1892-93 Rüştiye:Ortaokul
3)SELANİK ASKERİ RÜŞTİYESİ : 1893-96 İdadi: Lise
4)MANASTIR ASKERİ İDADİSİ: 1896-99
5)İSTANBUL HARP OKULU: 1899-1902
6)İSTANBUL HARP AKADEMİSİ (ERKAN-I HARBİYE) :1902-1905

**İLK GÖREV YERİ:İstanbul Harp Akademisinden mezun olunca KURMAY YÜZBAŞI OLARAK SURİYE ŞAM’DAKİ 5.ORDU’YA gönderilmiştir.
____&____

KATILDIĞI SAVAŞLAR ve KONGRELER:

1)TRABLUSGARP (Osmanlı-İtalyan ) SAVAŞI: 1911-12
2)BALKAN SAVAŞLARI: 1912-13
3)1.DÜNYA SAVAŞI: 1914-18 ( Bu savaşta değişik cephelerde savaştı.)
a)Çanakkale Savaşı ( 19.Tümen komutanı.Anafartalar Grup Kom.)
b)Kafkas cephesi ( 16.Kolordu kom.2.Ordu Kom)
c)Suriye-Filistin cephesi ( Önce 7.Ordu Kom. Daha sonra da Yıldırım Orduları Grup Kom.)
4)TÜRK KURTULUŞ ve BAĞIMSIZLIK SAVAŞI (İhtilalci ve sivil komutan/rütbesiz)
a)Samsun’a çıkış (3.Ordu) 9.Ordu Müfettişi
b)Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
c)Erzurum Kongresi (23 Temmuz 1919)
d)Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
e)TBMM. Açılışı ( 23 Nisan 1920)
f)Düzenli Ordunun Kurulması
g)Sakarya Savaşı ( 22 Ağustos 1922)
h)Büyük Taarruz ( 26-30 Ağustos 1922)
_____&_____
ASKERİ RÜTBELERDE YÜKSELME (Aldığı Rütbeler) :
1)TEĞMEN : İstanbul Harp Akademisinde okurken -1902 / 21 yaşında
2)ÜSTEĞMEN: “ “ “ “ -1903 / 22 “
3)KURMAY YÜZBAŞI: “ “ Akademisinden mezun oldu.-1905 /24 “
4)KIDEMLİ YÜZBAŞI: 1907 / 26 yaşında
5)BİNBAŞI: Trablusgarp Savaşında -1911 / 30 yaşında
6)YARBAY: Sofya’da askeri ataşe iken -1914 / 33 yaşında
7)ALBAY : Çanakkale Savaşında -1915 / 34 yaşında
8)GENERAL : Kafkas Cephesinde -1916 / 35 yaşında
* 8 TEMMUZ 1919’da askerlikten istifa etti.(Erzurum Kongresine giderken -38 yaşında)
* 5 AĞUSTOS 1921’de BAŞKOMUTAN olarak orduya geri döndü.(Sakarya savaşında.Ancak rütbesi ve üniforması yoktu.)
* 19 EYLÜL 1921’ de TBMM’nin kararı ile MAREŞAL (Müşir) oldu.(Sakarya zaferinden sonra /40 yaşında)
* 30 HAZİRAN 1927’de askerlik mesleğinden emekliye ayrıldı. (46 yaşında)
_____&_____

SİVİL YAŞAMDAKİ GÖREVLERİ:
1)ERZURUM KONGRESİ BAŞKANI: 23 Temmuz 1919
2)SİVAS KONGRESİ BAŞKANI: 4 Eylül 1919
3)ANADOLU ve RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ HEYET-İ TEMSİLİYE BAŞKANI:4 Eylül 1919
4)SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİNDE ERZURUM MİLLETVEKİLİ :7 Kasım 1919 (Bu görevine tehlikeli olacağı için gitmedi)
5)BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE ANKARA MİLLETVEKİLİ : 23 Nisan 1920
6) “ “ “ “ “ “ MECLİS BAŞKANI: 24 Nisan 1920
7)TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ’ nin 1.CUMHURBAŞKANI 29 Ekim 1923
8) “ “ “ “ “ “ “ 2. “ “ “ : 1 Kasım 1927
9) “ “ “ “ “ “ “ 3. “ “ “ : 5 Mayıs 1931
10) “ “ “ “ “ “ “ 4. “ “ “ : 1Mart 1935
11)
_____&______
MUSTAFA KEMAL’İN ESERLERİ:

1)En büyük eseri BAĞIMSIZ ve ÇAĞDAŞ TÜRKİYE CUMHURİYETİ,
2)Atatürk İlkelerinin eser haline dönüşmüş şekli olan DEVRİMLERİ (İnkılapları),
3)Kendi kaleme aldığı eseri NUTUK, ( Türk bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türkiye’nin kuruluşunu anlatır.) 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında C.H.Partisinin kongresinde kendisi okumuştur.)
4)“VATANDAŞ İÇİN MEDENİ BİLGİLER” isimli yurttaşlık kitabı,
5)ASKERLİK TEKNİĞİ ve SANATI HAKKINDA 3 ESER,
6)1936-37 yıllarında orta öğretim kurumlarında okutulmak üzere yazılmış GEOMETRİ KİTABI,
7)Liselerde okutulmak üzere yazılmış TARİH kitaplarının bazı bölümleri,
8)İKİ ÇEVİRİ.
_____&_____

MUSTAFA KEMAL’İN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER:
Harp okulunda okuduğu dönemlerde 2.Abdülhamit dönemindeki baskılar,
İttihatçı Enver Paşa ile fikir çatışmaları yüzünden İstanbul’dan uzaklaştırılması,(Şam’da geçirdiği bunalımlı yıllar)
Trablusgarp Savaşında bir avuç kuvvetle İtalyanlara karşı koyma,
Çanakkale Savaşında askeri olmayan sadece adı olan 19.Tümenin verilmesi.Yokluklarla dünyanın büyük devletlerine karşı koyma,
Kurtuluş Savaşında;Hiç bir rütbesi olmadan,ulusunu arkasına alabilme,yeni bir ordu yaratma,İstanbul Hükümetinden ve işgal devletlerinden gelen baskılar.Halkı ile beraber dünyanın büyük devletlerine elde hiç bir şey olmadan karşı koyabilme,
Ümmetçi bir milletten,bağımsız ve çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti yaratma,(O zamanın koşullarında hiç kolay bir şey değil.)
Devrimleri (İnkılaplar) yaparken karşısına çıkarılan engeller.(Yakın arkadaşları tarafından)
_____&_____

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME:
1)Mondros Ateşkes Antlaşması kaç tarihinde nerede imzalandı?İstanbul hükümeti adına kimler katıldı,İtilaf devletleri adına kim imzaladı?
2)Ateşkes antlaşması ile itilaf devletlerinin amacı neydi?
3)Antlaşmanın en ağır maddeleri hangi maddelerdir?Bu maddelerle İtilaf devletlerinin amaçları nedir?Ayrı ayrı açıklayınız.
4)Vilayet-i Sitte içinde hangi illerimiz yer alır?
5)7.maddenin amacı nedir?
6)Boğazların durumu ne olacaktı?
7)Wilson ilkelerini kim hazırlamıştır?Osmanlı imparatorluğunu ilgilendiren madde hangisidir? İçeriği nedir?
8)1.Dünya Savaşından sonra barışı korumak için hangi örgüt kurulmuştur? Bu örgüt niçin işe yaramadı?
9)İtalya’ya vaat edilen Batı Anadolu toprakları niçin Yunanistan’a verildi?
10)İzmir’in işgaline nerede,hangi devletin isteği ile karar verildi?Hangi tarihte işgal edildi?
11)Mondros Ateşkes antlaşmasına göre ülkemizin nereleri kiler tarafından işgal edildi?
12)Kurtuluş savaşının ilk kurşununu kim,ne zaman sıkmıştır?
13)Zararlı cemiyetler kaça ayrılır,isimleri nelerdir?
14)Azınlıkların ve Osmanlıcı Hilafetçi cemiyetlerin ortak amaçları nelerdir?Ne zaman kurulmaya başlamışlardır?
15)Azınlıkların kurdukları cemiyetlerin isimleri nelerdir?
16)Osmanlıcı ve Hilafetçi cemiyetlerin isimleri nelerdir?
17)Mavri-Mira,Rum-Pontus,Taşnaksütyun,Macabi,Etnik-i Eterya cemiyetlerini kimler kurmuşlardır?Bu cemiyetlerin amaçları nelerdir?
18)Etnik-i Eterya cemiyeti ilk kez ne zaman hangi amaçla kurulmuştur?
19)Trabzon Rum İmparatorluğu,ne zaman kimler tarafından kurulmuş,ne zaman,hangi padişah döneminde yıkılmıştır?Hangi zararlı cemiyet tekrar diriltmek istemiştir?
20)Kürdistan Teali cemiyetinin kurulma amacı nedir?
21)İngiliz muhipleri cemiyeti ve Wilson Prensipleri cemiyetleri hangi amaçlarla kurulmuşlardır?
22)General Harbourt ve Amiral Bristol nereleri incelemişlerdir?Raporlarının içeriği nedir?
23)Kurtuluşa yönelen ulusal cemiyetlerinin isimleri nelerdir?
24) “ “ “ “ “ cemiyetlerin ortak amaçları nelerdir?
25)Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk cemiyeti ve Trabzon Milli Haklarını Koruma cemiyeti hangi zararlı cemiyetleri çalışmalarını engellemek için kurulmuştur?
26)Trakya Paşaeli ,Kilikyalılar,Redd-i İlhak cemiyetleri niçin kurulmuşlardır?
27)Milli Kongre cemiyeti hangi amaçla kurulmuştur,diğer yararlı cemiyetlerden farkı nedir?
28)İşgaller karşısında Osmanlı hükümetinin ve padişahın takındığı tutumu açıklayınız.
29)İşgaller karşısında Mustafa Kemal’in tutumu nasıl oldu?Hangi kurtuluş çarelerine karşı çıktı?
30) Mustafa Kemal nasıl bir ortamda yetişti?(Mustafa Kemal’in düşüncelerini oluşturan ortam)
31)Mustafa Kemal sırasıyla hangi okulları bitirdi?
32)İlk görev yeri neresidir?Buraya hangi rütbe ile gitti?
33)Mustafa Kemal’in katıldığı savaşları sırasıyla yazınız.
34)Mustafa Kemal hangi görev ve başarılarından sonra hangi rütbelere yükseldi?
35)Mustafa Kemal,Mondros Ateşkes antlaşmasına göre hangi cepheden İstanbul’a hangi tarihte döndü?
36)İstanbul’a işgal devletlerinin gemileri hangi tarihte geldi?(İstanbul’un fiilen işgal tarihi)
37)Mustafa Kemal’in karşılaştığı güçlükleri açıklayınız.
38)Mustafa Kemal’in en güvendiği arkadaşları kimlerdir?
39)Mondros Ateşkes antlaşması imzalandığı zaman İstanbul hükümeti kimin başkanlığında kurulmuştu?(Antlaşmayı imzalayan sadrazamın adı)Daha sonra hükümetler sırasıyla kimlerin başkanlığında kuruldu?
40)Mustafa Kemal’in eserlerini yazınız.
41)Mustafa Kemal,ilk kez hangi tarihte cumhurbaşkanı oldu?Hangi tarihlerde kaç kez cumhurbaşkanlığı yaptı?
42)İşgaller karşısında ciddi önlemler almayan İstanbul hükümetinin tutumu işgal devletlerini nasıl etkiledi?
43)Mustafa Kemal,hani başarısından sonra hangi tarihte,kaç yaşında MAREŞAL (MÜŞİR) oldu?
44)Mustafa Kemal,hangi tarihte,kaç yaşında askerlik mesleğinden ayrıldı?


Yorumlar

“mondros ateşkes antlaşması” için 12 yanıt

 1. tubaa

  yaa neden bu kadar zorr bu konular anlamıyorumm hocamız çok iyi anlatıyo da işteee

 2. geçektenn süfeee bilGiler bunlarr..!!xD xD

 3. bence bu konular cok basit konular.cok da eglenceli

 4. coooooooooooook güsel

 5. can taştan

  çok güzel bir bigi

 6. tuğçe

  cok güzel com tesekkür ederim ya ödevimi yaptım en sonunda

 7. süperrrr olağan üstü arkadaşlarım okudu çok güzel dedi

 8. bu konular çok güzel ödevimde yardım etti sınavdaolcam saten çok gerekli idi bu bilgiler o yüzden çok teşekkür ederim sınavıma çok çalışmış oldum

 9. Çok teşekkür ederim ödevime çok yaradı.Ben şu an 4. sınıf öğrencisiyim ama bu site sayesinde bunları çık iyi öğrendim öğretmen anlattırsa ezbere okurum (bunların hepsini)

 10. bu şey çok harika

 11. ayşe

  çok teşekürler

 12. yasin

  ellerinize sağlık, gerçekten harika ve özetleyici bilgiler. tam ders notu olmuş.