Etiket: tarih

 • latife hanım üzerine

  Adı Fatma Zehra Lâtife UŞAKİ, 1960 Mayısı’nda aldığı pasaportla mesleği “ev kadını” olarak geçiyor .Doğum yeri :İzmir .1899 doğumlu Buğday tenli,elâ gözlü, kır saçlı. “ O Türkiye’nin ilk fıst lady’si… M. Kemal paşa ile Latife Hanım 1922 yılında tanışmışlar ve 2,5 yıl evli kalmışlar. Bu evlilikten geriye sadece dedikodu ve söylenti kaldı.Ama onlar bu konuda…

 • çankayada hediye edilmek istenen ev

  ( Muzaffer Kılıç’tan) Atatürk ve beraberindekiler,27Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya ilk geldiklerinde, Keçiöre’ndeki Ziraat Okulu’na ( bu günkü meteoroloji binası)yerleşmişlerdi. O zamanlar isyancılar, her tarafta özellikle Bolu ‘da, Düzce’de bir çok olay çıkarıyorlardı.Olaylar Polatlı’da bile görülmüş ve bir gece Ata’nın kaldığı eve kurşun bile atılmıştı.Bina çok geniş ve etrafı da açık olduğundan korunması çok güçtü.Bu nedenle,…

 • kurtuluş savaşı içinde halkn durumu

  ATATÜRKTEN ANILAR (Halil Nuri YURDAKUL’DAN) İnönü Harpler öncesi birliklerimiz, çok ciddi bir askeri eğitime tutulmuşlardı.Ayrıca askeri bölgelere,Yunanlılara haber ulaştırırlar korkusuyla hiçbir sivil şahıs sokulmuyordu. Bir gün karargah penceresinden,eğitim yapan askeri birliğin atları arkasında koşup , eteklerine birbirlerini iterek ve kapışarak bir şeyler dolduran kadınlar gördüm.Hemen emir erime emir vererek,o kadınlar ne topluyorlarsa onlarla beraber karargahıma…

 • ermenilerin yaptığı katliamlardan fotoğraflar

  Balta ile Katliam: İzmit’in Kollar köyünden Ermeniler tarafından balta ile katledilen müslümanlardan bir kısmının olaydan sonra çekilen fotoğrafı; 1- Boşnak Malik 2- Abdulmecid oğlu Ali 3- Ali oğlu Seyid (14 yaşında) 4- Ömer oğlu Abdulgani 5- Abdulgani oğlu Mecid 6- Abdullah oğlu Hüseyin 7- Bekir oğlu Yusuf 8- Osman oğlu Ismail Kaynak : Ermeni Ayaklanmaları…

 • trablusgarp ve balkan savaşları

  TRABLUSGARP SAVAŞI:1911 Osmanlı İmparatorluğu zamanında bugünkü LİBYA Devleti,Trablusgarp Eyaleti adını taşıyordu.(Kanuni dönemi /16yy.)Osmanlı İmp.güçsüzleşmişti.Batılı devletler Afrika’nın kuzeyini işgal ettiler.20yy.başlarında Kuzey Afrika’da yalnız Trablusgarp Osmanlı egemenliğinde kalmıştı.Buraya da İTALYANLAR göz diktiler.Bu durumun nedeni: *İtalyanlar birliklerini geç tamamladıkları için SÖMÜRGELİKTE geç kalmışlardı.Gelişen sanayileri için HAMMADDE ve PAZAR kaynağı arıyorlardı.Ama dünyada sömürge olabilecek yerler azalmıştı.İtalya birliğini kuruncaya kadar…

 • tbmm’ne karşı çıkarılan ayaklanmalar

  TBMM’ ne KARŞI ÇIKARILAN AYAKLANMALAR Bu isyanların görülmesinde İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümetinin çalışmaları önemli bir rol oynamıştır. İSYANLARIN NEDENLERİ: 1-İşgallerin kolaylaşmasını sağlamak, 2-Azınlıkların kendi devletlerini kurmak istemeleri, 3-Ulusal mücadeleyi sona erdirme düşüncesi, 4-Mustafa Kemal’i etkisiz hale getirme isteği, 5-İstanbul Hükümetinin mahkeme kararları ve şeyhülislamın fetvası ile Mustafa Kemal ve arkadaşlarının vatan haini ve dinsiz…

 • sakarya meydan savaşı

  KÜTAHYA_ESKİSEHİR MUHAREBELERİ (10_24 TEMMUZ 1921) 1.ve 2.İNÖNÜ SAVAŞLARINDA yenilen Yunan ordusu,İngilizlerin desteği ile yeni bir saldırı için hazırlandı.AMAÇLARI; Yeni kurulmakta olan ve henüz taarruz gücüne sahip olmayan Türk ordusunu dağıtarak ANAKARA’YA ULAŞMAKTI.10-20 TEMMUZ 1921 tarihleri arasında,Batı cephesinde önemli çarpışmalar oldu.Bütün kahramanlığına rağmen,Türk ordusunun merkez ve sağ kanadı geriledi.Mustafa Kemal’den aldığı emirle ordu,daha iyi şartlar altında…

 • mondros ateşkes antlaşması

  MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 EKİM 1918) EGE DENİZİNDE LİMNİ ADASININ MONDROS KOYUNDA AGAMEMNON İSİMLİ BİR İNGİLİZ ZIRHLISINDA İMZALANDI. ANTLAŞMAYA KATILANLAR: OSMANLI DEVLETİ ADINA: İTİLAF DEVLETLERİ ADINA: Bahriye Nazırı: RAUF ORBAY İngiliz Amirali CALTROPHE imzaladı. Hariciye Müsteşarı:REŞAT HİKMET Askeriyeden: SADULLAH BEY Osmanlı Devletini temsil eden bu heyet,İtilaf Devletlerinin temsilcileri ile görüşmek üzere LİMNİ adasının MONDROS koyuna…

 • kuvay-i milliye ve tbmm kuruluşu

  KUVAY-I MİLLİYE Kuvay-i Milliye, Yunanlıların İzmir’i işgal etmeleri ve Anadolu’da ilerlemeleri üzerine kurulan ve düşmana karşı savaşan kuruluşlardı. Kuvay-i Milliye birlikleri, düzenli ordu kurulana dek, Kurtuluş Savaşında çete ve silahlı savunma kuruluşları olarak büyük yararlılıklar gösterdi. Kuvay-i Milliye adı, önceleri İzmir bölgesinde bulunan ve silahlı direnişçilere verildiği halde sonraları bütün milli hareketi kapsayacak şekilde kullanıldı.…

 • kongreler cemiyetler

  Kongreler – Cemiyetler / AMASYA GENELGESİ (BİLDİRİSİ) 21-22 Haziran 1919 Havza’daki çalışmalarını tamamladıktan sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları, 12 Haziran 1919’da Amasya’ya geçtiler. Milli Mücadele çalışmalarını sürdüren Mustafa Kemal, Hüseyin Rauf Orbay, Refet Bele ve Ali Fuat Cebesoy birlikte Amasya Genelgesi’ni hazırladılar. Hazırlanan bildiri, Erzurum’da 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir’e sunuldu. O’nun da onayının alınmasından…