tbmm’ne karşı çıkarılan ayaklanmalar

TBMM’ ne KARŞI ÇIKARILAN AYAKLANMALAR
Bu isyanların görülmesinde İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümetinin çalışmaları önemli bir rol oynamıştır.
İSYANLARIN NEDENLERİ:
1-İşgallerin kolaylaşmasını sağlamak,
2-Azınlıkların kendi devletlerini kurmak istemeleri,
3-Ulusal mücadeleyi sona erdirme düşüncesi,
4-Mustafa Kemal’i etkisiz hale getirme isteği,
5-İstanbul Hükümetinin mahkeme kararları ve şeyhülislamın fetvası ile Mustafa Kemal ve arkadaşlarının vatan haini ve dinsiz ilan edilmesinin halk üzerindeki etkisi,
6-Düzenli orduya geçilmeyip Anadolu hareketinin başsız bırakılmak istenmesi.İşgal devletlerinin bir an önce amaçlarına ulaşıp Sevr’i imzalatmak istemeleri.
İÇ İSYANLAR ÇIKIŞ NEDENLERİ BAKIMINDAN DÖRDE AYRILIR.
1-Doğrudan İstanbul Hükümetinin Çıkardığı Ayaklanmalar,
2-İstanbul Hükümeti ve İşgal Devletlerinin Birlikte Çıkardığı İsyanlar,
3-Azınlıkların Çıkardığı İsyanlar,
4-Kuva-yi Milliye Yanlısı İken İsyan Edenler.
__&__
1-İSTANBUL HÜKÜMETİNİN ÇIKARDIĞI ÇIKARDIĞI İSYANLAR(Damat Ferit döneminde çıkmış isyanlardır.)
ANZAVUR İSYANI: Ahmet Aznavur isimli Osmanlı ordusunda görevli alaylı bir asker tarafından Kasım 1919’dan Nisan 1920’ye kadar olan dönemde Balıkesir,Manyas,Susurluk civarında çıkmış,Çerkes Ethem tarafından bastırılmış bir isyandır.
KUVA-Yİ İNZİBATİYE ( Halifelik ordusu): İznik ve civarında İstanbul Hükümetinin isteği ve İşgal devletlerinin maddi desteği ile Süleyman Şefik Paşa komutasındaki birliklerin çıkardığı,Ulusal mücadeleyi yok etme amaçlı bir isyandır.Kuva-yi Milliye birlikleri tarafından bastırıldı.
2- İSTANBUL HÜKÜMETİ ve İŞGAL DEVLETLERİNİN BİRLİKTE ÇIKARTTIĞI İSYANLAR
( Anadolu halkının dini duyguları kullanılarak çıkarılan isyanlardır.)
BOLU-DÜZCE-HENDEK-ADAPAZARI İSYANLARI
İstanbul 1.Sıkıyönetim Mahkemesinin,Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkında aldıkları gıyabi idam kararı ve şeyhülislamın fetvasının etkisiyle (İngiliz ve Yunan uçakları ile halka dağıtılan) çıkan isyanlardır.Kuva-yi Milliye tarafından bastırıldı.
AFYON İSYANI
Din istismar edilerek Çopur Musa isimli bir kişi tarafından çıkarılmış bu kişi daha sonra Yunanlılara sığınmıştır.
KONYA-BOZKIR-ÇUMRA İSYANLARI
Bozkır’da Sivas Kongresi döneminde ve Çumra’da Delibaş Mehmet tarafında çıkarılmış ve bütün Konya’da geniş bir alanda etkili olmuştur.
YOZGAT İSYANI
Çapanoğlu ailesinin çıkarttığı bir isyandır.Çerkes Ethem tarafından bastırılmıştır.
KOÇGİRİ-ŞEYH EŞREF-CEMİL ÇETO İSYANLARI
Doğu,Güney ve Orta Anadolu’da çıkan isyanlardır.
MİLLİ AŞİRETİ İSYANI
Urfa’da Fransızların kışkırtmaları ile çıkan isyandır.
3-AZINLIKLARIN ÇIKARTTIĞI İSYANLAR
İtilaf devletlerinin kışkırtması ile çıkan isyanlardır.
ERMENİ AYAKLANMALARI
Doğu’da İngilizlerin,Güneyde Fransızlar!ın kışkırtmaları ile çıkan ayaklanmalardır.
RUM AYAKLANMALARI
Doğu Karadeniz( Pontusçular),Batı Anadolu ve Marmara’da çıkan isyanlardır.En uzun süreni 1923 yılına kadar Pontus isyanıdır.
4-KUVA-Yİ MİLLİYE YANLISI İKEN İSYAN EDENLER
Kuva-yi Milliye içindeki eşkiyaların çıkarttığı isyanlardır.Kendi çıkarlarını ön planda tutan,bağımsız hareket etmek isteyen düzenli orduya katılmak istemeyenlerin çıkarttığı isyanlardır.
DEMİRCİ MEHMET EFE İSYANI
Denizli’de Çerkes Ethem’in kışkırtması ile isyan çıkartmıştır.Savaş sonuna kadar gözlem altında tutulmuştur.
ÇERKES ETHEM İSYANI
Kuva-yi Milliye içinde yer almış,Yunan işgallerini belli bir süre geciktirmiş,İç isyanların bastırılmasında etkili olmuş ancak daha sonra KENDİNE ÇOK GÜVENEREK Mustafa Kemal’i küçümseyerek onun yerine göz dikmiş,bağımsız hareket etmek için düzenli orduya katılmak istememiştir.Düzenli ordu tarafından isyanı bastırılmış,Yunanlılarla beraber ülkeyi terk etmiştir.
İÇ İSYANLARA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER:
1-29 Nisan 1920’de HIYANET-İ VATANİYE kanunu çıkarılmıştır.
2-18 Eylül 1920’de İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.
3-İstanbul Hükümetinin yaptığı her türlü çalışma geçersiz sayılmış,İstanbul’dan gelecek her türlü resmi evrak geri gönderilmiştir.
4-Şeyhülislamın fetvasına karşı Anakara müftüsü Rıfat Börekçi ve bazı din adamları tarafından fetva yayınlanmıştır.
5-Halka doğru bilgi vermek ve dünyaya haklılığımızı anlatmak için Anadolu Ajansı kurulmuştur.
İÇ İSYANLARIN SONUÇLARI:
1-Kurtuluş Savaşını geciktirdi.
2-Bazı bölgelerin işgallerini kolaylaştırdı.
3-Ulusal güçler maddi kayıplara uğradı.
4-Düzenli ordunun kuruluşunu geciktirdi.
_____________ & ______________
TBMM’nin İLK YÜRÜTME KURULU ( Kabinesi) ( 3Mayıs 1920’ de seçildi.)
UMUR-U ŞERİYE BAKANI: Mustafa Fehmi Efendi ( Karacabey müftüsü)
DAHİLİYE BAKANI: Cami Bey
ADLİYE BAKANI: Celalettin Arif Bey
BAYINDIRLIK BAKANI: İsmail Fazıl Paşa
DIŞİŞLERİ BAKANI: Bekir Sami Bey
SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM BAKANI: Dr. Adnan Bey
İKTİSAT BAKANI: Yusuf Kemal Bey
MİLLİ SAVUNMA BAKANI:Fevzi Paşa (Çakmak)
GENELKURMAY BAŞKANI: İsmet Bey ( İnönü)
MALİYE BAKANI: Hakkı Bekir Bey
MİLLİ EĞİTİM BAKANI: Dr. Rıza NUR
Bu Hükümetin açıkladığı ( 9Mayıs 1920) program,FETHİ OKYAR’ ın 5 Eylül 1923’ de açıklayacağı kendi hükümetinin programına kadar geçerli kalmıştır.
23 Nisan 1920’de yapılan ilk toplantıda 115 kişi hazır bulunmuştur.Daha sonra bu sayı 390’a çıkmıştır.390 kişinin 294’ü seçimle gelmiş,daha sonra “Evliye-i Selase”den (Kars-Ardahan-Batum) 12 temsilci gönderilmesi ile bu sayı 306’ya yükselmiştir.İstanbul Meclisinden katıla 70 kişi ve İngilizlerin tutukladıkları İstanbul Meclisi üyesi 14 kişinin de katılımı ile bu sayı 390 olmuştur.


Yorumlar

“tbmm’ne karşı çıkarılan ayaklanmalar” için 3 yanıt

  1. eywallah çok gzl olmuş

  2. güzel ama açıklaması kısa

  3. teşekkürler tam benim istediklerim war