Etiket: tarih

 • reform ve rönesans

  RÖNESANS TANIMI:16.yy.da Avrupa’da EDEBİYATTA,GÜZEL SANATLARDA,BİLİMDE ve DÜŞÜNCEDE meydana gelen değişiklikler ve ilerlemelerdir. NEDENLERİ: 1)Matbaanın icadı (Jan Gutenberg/1450) ve kağıdın bollaşması ile çok sayıda kitabın basılması ,bu nedenle bilgi ve düşüncelerin hızla yayılması, 2)ANTİKÇAĞ (İLKÇAĞ’DA ) kültürünün incelenmesi.İstanbul’un fethinden sonra İtalya’ya giden ve unutulmuş olan Yunanca’yı iyi bilen Bizans bilginlerinin bu eserleri çözmesi etkilidir. 3) Avrupa’da,Coğrafi…

 • aztekler

  15. yüzyıl ile 16. yüzyıl başlarında, bugünkü Meksika’nın orta ve güney kesimlerinde büyük bir imparatorluk kurmuş halk. Nabuva dili konuşan Azteklerin adı, atalarının bir olasılıkla Kuzey Meksika’da bulunan anayurdu için kullanılan Aztan’dan (Beyaz Ülke) gelir. Öteki adlarından “Tenoçka”, ataları Tenoch’tan kaynaklanır. Gene Aztekler için kullanılan “Meksika” adı, Texcoco Gölünün mistik adı Metzliapan (Ay Gölü) ile…

 • inka imparatorluğu

  Amerika’da Kolombiya’nın güney kesiminde Şilideriz Mavle’ye kadar, doğuya doğru ise Amazon ormanına kadar uzanan ve doruk noktasına XV. yy’da ulaşan Kolomb öncesi imparatorluk. Cusca-Kutsal İnka Vadisi 3310m yükseklikte And Dağları arasında yer alan İnka İmparatorluğunun başkenti Cusca’nın M.Ö. 1100 senesinde kurulduğu söylenmektedir. Ovcehva dilinde Cusca göbek bağı anlamına gelmektedir. Çünkü İnkaların yaptıkları her yol Cusca’ya…

 • coğrafi keşifler

  COĞRAFİ KEŞİFLER TANIMI: Avrupalıların çeşitli nedenlerle 15.yy sonlarında bilinmeyen ülkeleri bulmak için yaptıkları gezilere denir. Orta Çağın sonlarında ASYA,AVRUPA ve KUZEY AFRİKA’DA yaşayan insanlar,AMERİKA,HİNT ADALARI,ve AVUSTRALYA’YI bilmiyorlardı.Bu yerler coğrafi keşifler ile tanındı. COĞRAFİ KEŞİFLERİN NEDENLERİ: 1-Avrupalıların,Hindistan’a doğrudan gidip buradaki malları el değiştirmeden ucuza almak istemeleri.(Venedikli gezgin MARKO POLO’NUN,Uzak Doğu ülkelerinin söz ederek Avrupa’da büyük yankı…

 • kurtuluş savaşı cepheler

  CEPHELER VE MUHAREBELER CEPHELER İç Cephe – Ayaklanmalar Doğu Cephesi Trakya Cephesi Güney Cephesi El cezire Cephesi Pontus Cephesi Batı Cephesi MUHAREBELER Birinci İnönü Muhaberesi İkinci İnönü Muhaberesi Kütahya – Eskişehir Muhaberesi Sakarya Meydan Muhaberesi Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi DOĞU CEPHESİ Ermeni Devleti, Rusya’da Çarlık sisteminin yıkılıp yerine Sosyalist bir devlet kurulması üzerine…

 • izmir süikasti

  İZMİR SUİKASTİ İZMİR SUKASTİ ÖNCESİ TÜRKİYE Kurtuluş Savaşı kazanılmış, düşmanlar denize dökülmüştü. Arkasından da yeni bir devlet kuruldu; Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu bir rejim değişikliği idi… Saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin ilanıyla eski toplumsal düzenin tümüyle ortadan kaldırılacağının anlaşılması üzerine Mustafa Kemal ve arkadaşlarına karşı yoğun direnme başlamıştı. Direnmelerin odağı genellikle dinci ve saltanat yanlısı çevrelerdi.…

 • işgaller

  FRANSIZ İŞGALLERİ YER,TARİH DOĞU TRAKYA DEMİRYOLLARI,9 KASIM 1918 ÇANAKKALE BOĞAZI,6-12 KASIM 1918 DÖRTYOL,11 ARALIK 1918 MERSİN,17 ARALIK 1918 TOROS TÜNELLERİ,27 ARALIK 1918 ADANA VE POZANTI,27 ARALIK 1918 DOĞU DEMİRYOLLARI,15 OCAK 1919 TURGUTLU-AYDIN DEMİRYOLU,1 ŞUBAT 1919 ÇİFTEHAN VE AKKÖPRÜ,3 ŞUBAT 1919 AFYON İSTASYONU,16 NİSAN 1919 İTALYAN İŞGALLERİ YER,TARİH ANTALYA,28 MART 1919 KONYA İSTASYONU,26 NİSAN 1919 KUŞADASI,4…

 • habsburg hanedanı

  Habsburg Hanedanı Vikipedi, özgür ansiklopedi Jump to: navigation, search Habsburg Hanedanı Avrupa’nın çeşitli ülkelerini yüzyıllar boyunca yönetmiş bir hanedandır. Yönetmiş oldukları bazı ülkeler şunlardır: Kutsal Roma İmparatoru (1273-1806) Avusturya-Macaristan İmparatoru (1282-1918) Alman Kralı (1273-1806) Hırvatistan Kralı (1437-1918) Macaristan Kralı (1437-1918) İspanya Kralı (1516-1700) Portekiz Kralı (1580-1640) Bohemya (Çek) Kralı (1526-1918) Erdel (Transilvanya) Kralı (1690-1867) Ayrca…

 • ege denizinde önemli tarihi olaylar ve bize öğrettikleri

  Ege Denizinde önemli Tarihi Olaylar ve Bize Öğrettikleri: (1) Tarihte Ege Adalarının Osmanlılarca Ele Geçirilmesi : Osmanlılar; Avrupaya geçmesine paralel olarak güvenlik neden¬leriyle Ege Adalarına el atmak zorunluluğunu duymuşlardır. Bu kapsam içinde; (a) Bizansa ait olan, Venedikliler tarafından yönetilen Sisam Adası, Hadım İsmail Bey komutasındaki bir filonun yardı¬mıyla 1453te, (b) Bizansa ait olan ve Midilli…

 • devrimler

  LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ ÖNEMİ: 1)Türkiye bağımsızlığını kazanmış ve uluslar arası devletler arasındaki saygın yerini almıştır. 2)Türk kurtuluş savaşındaki askeri zaferi bütünleyen siyasi bir zaferdir. 3)1.Dünya savaşının galip devletlerinin hazırladıkları SEVR ANTLAŞMASI,Kurtuluş savaşının galipleri tarafından yok edilmiştir. 4)Türk kurtuluş zaferi ve siyasi başarısı,ezilen ve sömürülen bütün uluslara örnek olmuş ve emperyalizmin (sömürgeciliğin) oyunları bozulmuştur. 5)Birçok devlet…