linuxta dosya içerisindeki kelimeyi buldurma

find . -type f -exec grep -l “aranacak kelime” {} \;