hard disk in serial numarasını öğrenme

sudo hdparm -i /dev/sda