Gün: 4 Mayıs 2010

  • diş hekimliğinde web sitesi etik kuralları

    1. Dişhekimleri;  sağlık mevzuatında yer alan tüm kurallara uyarak teknolojik gelişmelerin olanak tanıdığı her tür araç ile genel olarak mesleği tanıtma, koruyucu ve tedavi edici ağız diş sağlığı  konularında toplumu bilgilendirme hakkına sahiptir.   2. Yapılacak her türlü bilgilendirme, hasta kazanma, yönlendirme amacı ile olmamalıdır   3. İnternet üzerinden hekimlik yapılmamalı, dişhekimi hastasını muayene etmeden,…