diş hekimliğinde web sitesi etik kuralları

1. Dişhekimleri;  sağlık mevzuatında yer alan tüm kurallara uyarak teknolojik gelişmelerin olanak tanıdığı her tür araç ile genel olarak mesleği tanıtma, koruyucu ve tedavi edici ağız diş sağlığı  konularında toplumu bilgilendirme hakkına sahiptir.
 
2. Yapılacak her türlü bilgilendirme, hasta kazanma, yönlendirme amacı ile olmamalıdır
 
3. İnternet üzerinden hekimlik yapılmamalı, dişhekimi hastasını muayene etmeden, tedavi hizmeti vermemeli. Site içerisinde standart olarak kullanılan karakterlerle ve her sayfanın altında yer alacak şekilde ? Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez? ifadesi yer almalıdır.
 
4. Reklam unsuru bulunduran yazı, resim fotoğraf v.b. ürünleri yayınlamamalı . Olgu sunumları da dahil olmak üzere, hastaların kimliğini belli eden resim, fotoğraf, bilgi, belge yer almamalıdır.
 
5. M esleki yazılarda; yanlış, günümüzde bilim çevrelerince kabul edilmiş bilgilere aykırı ve hastaları yanlış yönlendiren bilgilere yer verilmemeli. Yayınlanacak bilgi ve bulgularda kaynak gösterilmelidir.
 
6. Dişhekimliği ile ilgili uygulamaların iyiliği, kötülüğü ifade edilmemeli, ağrısız acısız tedavi uygulama vb. gibi taahhütlerde bulunulmamalıdır
 
7. Dişhekimi katıldığı meslek sonrası eğitimleri, yerli ve yabancı uzmanlık kuruluşlarına üyeliğini, danışmanlık görevlerini, sertifikalarını sitesinde ilan etmemelidir. (SDE sertifikası yer alabilir)
 
8.   Dişhekimi; web sitesinde:
a)  Dişhekim(ler)inin adı, soyadı ve unvanı ile çalıştığı kurum veya özel sağlık kuruluşunun ismi, şayet çalışmıyorsa ?mesleki pratik olarak çalışmadığı?
b)  Bağlı bulunduğu Oda sicil numarası (bu numaralar web sitesine onay alındığında yayınlanabilir.)
c)  Türk Dişhekimleri Birliği sicil numarası, (bu numaralar web sitesine onay alındığında yayınlanabilir.)
d) Mezuniyet tarihi,
e) Özel sağlık hizmeti veren kuruluşun adresi,  yerleşim krokisi
f)  Telefon ve faks numaraları,
g) Çalışma gün ve saatleri,
h) Mezun olduğu / oldukları üniversitenin adı,
j)  E-Posta adresi / adresleri ve buna ait mail formu,
k) Uzmanlık dalı
l)  Akademik unvanı
    Bilgilerine yer verebilir.
m)Dişhekimi ve çalışanlarının fotoğrafları; resmi belge ve kanuni işlemlerde kullanılan kriterlere uygun olan vesikalık fotoğraf şeklinde web sitesinde  kullanılabilir. Yada  üstten baş bölgesi ile alttan en fazla  bel bölgesine kadar kısmı gösteren iş giysisi ile   çekilmiş kişisel fotoğrafları kapsar.
 
9. Meslek kuruluşları ile diğer mesleki sitelere yönlendirici linklere yer verilebilir
 
10. Kendisine internette sayfa hazırlayan/hazırlatan dişhekimi, site adresi olarak bir bilim ve  uzmanlık dalının adını kullanmamalıdır. Örn:www.çeneortopedisi.com , www.ortodonti.com , www.turkiyenineniyidishekimi.com ,www.protez.com gibi. Ancak isim, alanla kombine edilebilir. Örn: www.çeneortopedisi- kamal.com.
 
11. Dişhekimi; web sayfasında mesleki alan dışındaki, aldığı ödülleri, üye olduğu siyasi  parti, cemaat, dernek veya grup adını belirtmemelidir. Yayınlarda ırk, dil, din, cinsiyet, siyasal ve ideolojik ayrımda bulunulmamalıdır.
 
12. Dişhekimi ülke dışında bulunan sunucu makineyle ve / veya yabancı dille yaptığı sunumda da mevcut kurallar ve yukarıda belirtilen ilkelere uygun davranmalıdır.
 
13. Dişhekimi t edavi ücret bilgilerini yayınlayabilir; Yayınlanan ücretler Türk Dişhekimleri Birliği asgari ücret tarifesinin altında olmamalıdır.
 
14. Dişhekimi web sitesinde Türk Dişhekimleri Birliği veya bağlı olduğu odasının amblemini kullanmak isterse sitede web sayfası içerisinde bulunacak / bulunan yazı ve diğer görüntülerin basılı bir örneğini bağlı bulunduğu odaya onaylatması ve bu onayı sitenin yayını esnasında tarih ve numarası ile belirtilmelidir.
 
15. Dişhekiminin mesleği ile ilgili web sitesinde, kendi sanat,kültürel vs. aktiviteleri ile, hobileri gibi meslek dışı özel ilgi alanına giren etkinlikleri  sayfanın  görünüm alanının %5’ini geçmeyecek ve sayfada tek başına kalmayacak şekilde mesleki ana sayfadan şahsi sayfaya doğru link bağlantısı aracılığı ile yönlendirilebilir. Bu yönlendirme esnasında kayan/yanıp sönen vb. yönlendirmeler (banner/flaş gibi) kullanılmamalı. Özel web sayfasından mesleki web sayfasına doğru herhangi bir yönlendirme yapılmamalı.
 
ARAMA MOTORLARINA KAYIT
 
1) Dişhekimleri veya dişhekimliği alanında faaliyet gösteren özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan web siteleri genel arama motorlarına kayıt ettirilebilir. Ancak bu kayıtlar esnasında sitede yer alan diğer hekimlerden farklılık gösterecek şekilde (farklı punto, çerçeve ve diğerleri) yayınlanması reklam olarak kabul edilmelidir.
 
2) İş sağlama amacına yönelik ve meslektaşlarıyla rekabete yol açacak şekilde özel amaçlı arama motorlarına, rehberlerine, listelerine, veri tabanlarına ve benzerlerine kayıt yaptırılmamalı. İnternet kullanıcılarının kendi sitesine yönlendirilmesini sağlamak için internet kısa yolları kullanılmamalıdır.
 
3) İnternet sayfasının, sadece dişhekimlerinin bulunmasına yönelik özel amaçlı arama motorlarına kayıt ettirilirken anahtar kelime (keyword) olarak; “adı ve soyadı ya da özel sağlık kuruluşunun adının”, “bulunduğu şehir-ilçe-semt adının” ve “uzmanlık alanı ve akademik unvanlarının dışında bir sözcük ya da tanıtıra tümcesi kullanılmamalıdır.?