dask ı smartnet modemde çalıştırma

firewall ayarı altındaki izinsiz giriş tespiti altındaki SPI ve Anti-DoS firewall özelliği ni kaldırın.