Araç Muayenesi Bilgi

Sayın NURETTİN ALP

İlgi: 08/06/2010 tarih ve 37049 sayılı, başvurunuz.
İLGİ BAŞVUEUNUZ İNCELENMİŞTİR YÖNETMELİĞİMİZİN 14. MADDESİ

Muayene Süresi
Madde 14-Araçlar cinslerine, kullanma amaç ve şekillerine uygun olarak periyodik
muayeneye tabidir. Buna göre;
a) Hususi otomobiller ile bunların her türlü römorkları ilk üç yaş sonunda ve
devamında her iki yılda bir,
b) (Değişik:R.G-07/01/2010-27455) Resmi otomobiller ile bunların her türlü
römorkları ilk üç yaş sonunda ve devamında iki yılda bir,
c) Lastik tekerlekli traktörler ile bunların her türlü römorkları ilk üç yaş sonunda
ve devamında üç yılda bir,
d) İki veya üç tekerlekli araçlar ve bunların her türlü römorkları, ilk üç yaş
sonunda ve devamında iki yılda bir,
e) Diğer bütün motorlu araçlar ile bunların her türlü römorkları ilk bir yaş sonunda
ve devamında yılda bir,
periyodik muayeneye tabi tutulur.
Askeri araçlarla, iş makinesi türünden araçların muayeneleri, tescilini yapan
kuruluşlarca yapılır.
Muayene süresi dolmasa bile kazaya karışması sonucu yetkili zabıtaca muayenesi
gerekli görülenler ile üzerinde değişiklik yapılan araçların ayrıca özel muayenesi
zorunludur.
Karayoluna çıkmış olan araçların, teknik şartlara uyup uymadığı trafik zabıtasınca
kontrol edilerek uygunsuzluk tespit edilenler, her an muayene istasyonlarına sevk
edilip muayeneleri yaptırılabilir. Bu durumda trafik zabıtasınca bir ?Uygunsuzluk
Tespit Tutanağı? düzenlenir. Bu tutanak olmaksızın muayene istasyonuna sevk
yapılamaz.

Bilgilerinize rica ederim.