Gün: 25 Haziran 2010

  • Araç Muayenesi Bilgi

    Sayın NURETTİN ALP İlgi: 08/06/2010 tarih ve 37049 sayılı, başvurunuz. İLGİ BAŞVUEUNUZ İNCELENMİŞTİR YÖNETMELİĞİMİZİN 14. MADDESİ Muayene Süresi Madde 14-Araçlar cinslerine, kullanma amaç ve şekillerine uygun olarak periyodik muayeneye tabidir. Buna göre; a) Hususi otomobiller ile bunların her türlü römorkları ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir, b) (Değişik:R.G-07/01/2010-27455) Resmi otomobiller ile…