Gün: 2 Aralık 2008

  • ermenilerin yaptığı katliamlardan fotoğraflar

    Balta ile Katliam: İzmit’in Kollar köyünden Ermeniler tarafından balta ile katledilen müslümanlardan bir kısmının olaydan sonra çekilen fotoğrafı; 1- Boşnak Malik 2- Abdulmecid oğlu Ali 3- Ali oğlu Seyid (14 yaşında) 4- Ömer oğlu Abdulgani 5- Abdulgani oğlu Mecid 6- Abdullah oğlu Hüseyin 7- Bekir oğlu Yusuf 8- Osman oğlu Ismail Kaynak : Ermeni Ayaklanmaları…

  • trablusgarp ve balkan savaşları

    TRABLUSGARP SAVAŞI:1911 Osmanlı İmparatorluğu zamanında bugünkü LİBYA Devleti,Trablusgarp Eyaleti adını taşıyordu.(Kanuni dönemi /16yy.)Osmanlı İmp.güçsüzleşmişti.Batılı devletler Afrika’nın kuzeyini işgal ettiler.20yy.başlarında Kuzey Afrika’da yalnız Trablusgarp Osmanlı egemenliğinde kalmıştı.Buraya da İTALYANLAR göz diktiler.Bu durumun nedeni: *İtalyanlar birliklerini geç tamamladıkları için SÖMÜRGELİKTE geç kalmışlardı.Gelişen sanayileri için HAMMADDE ve PAZAR kaynağı arıyorlardı.Ama dünyada sömürge olabilecek yerler azalmıştı.İtalya birliğini kuruncaya kadar…

  • birinci dünya savaşı

    BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) Savaş başlamadan önce İTİLAF(Uzlaşma) DEVLETLERİ (1907) İTTİFAK(Bağlaşma) DEVLETLERİ(1882) İNGİLTERE,FRANSA,RUSYA ALMANYA,AVUSTURYA-MACARİSTAN, İTALYA Savaş Başladıktan sonra İNG./FR./ÇARLIK RUSYASI/İTALYA SIRBİSTAN/YUNANİSTAN/ROMANYA PORTEKİZ/BREZİLYA/JAPONYA/ A.B.D. ALMANYA/AVUSTURYA- MACARİSTAN BULGARİSTAN/OSMANLI DEVLETİ SAVAŞIN NEDENLERİ: 19.yy Avrupa’sını etkileyen iki önemli olay SANAYİ DEVRİMİ ve FRANSIZ İHTİLALİDİR.Sanayi Devrimi sonrasında HAMMADDE ve PAZAR ihtiyacı yüzünden SÖMÜRGECİLİK doğmuştur.Fransız İhtilalinin sonucunda ise MİLLİYETÇİLİK,EŞİTLİK,ADALET ve ÖZGÜRLÜK…