Gün: 24 Aralık 2008

  • işbank yatırım hesabı ekstresi

    Değerli Müşterimiz, SPK’nın Seri:V, No:66 ve 73 Tebliğleri ile her ay yatırım hesabında hareket olan müşterilerimize, aksine talimat verilmedikçe, hesap ekstresi gönderme zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu tebliğler, ekstre tercihlerinin mutlak surette müşterilerimizden alınacak ıslak imzalı bir sözleşme ile geçerlilik kazanacağına hükmetmekte; bu nedenle de e-posta aracılığıyla tarafımıza ulaşan tercihlerin SPK tarafından herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.…