cpanel pop smtp ayarları

Posta Sunucusu Kullanıcı Adı: x+idilgumrukleme.com ÖNEMLİ NOT: x yerine kullancı adı yazılacaktır.
Gelen Posta Sunucusu: linux-1.netopsiyon.org
Gelen Posta Sunucusu: (SSL) linux-1.netopsiyon.org
Giden Posta Sunucusu: linux-1.netopsiyon.org(sunucum kimlik doğrulaması gerektiriyor) port 26
Giden Posta Sunucusu: (SSL) linux-1.netopsiyon.org(sunucum kimlik doğrulaması gerektiriyor) port 465
Desteklenen Gelen Posta Protokolleri: POP3, POP3S (SSL/TLS), IMAP, IMAPS (SSL/TLS)
Desteklenen Giden Posta Protokolleri: SMTP, SMTPS (SSL/TLS)

mail server ip: 94.102.3.238
http://cpanel.netopsiyon.com.tr