Gün: 8 Ocak 2009

  • linux dosya sıkıştırma açma komutları.

    gzip -9 dosya Belirtilen dosya yı en iyi şekilde sıkıştırır ve dosya.gz haline getirir. bzip2 dosya Belirtilen dosya yı en iyi şekilde sıkıştırır ve dosya.bz2 haline getirir. Çoğunlukla gzip‘den daha iyi sıkıştırır. gunzip dosya.gz gzip ile sıkıştırılmış dosya.gz dosyasını dosya olarak açar. bunzip2 dosya.bz2 bzip2 ile sıkıştırılmış dosya.bz2 dosyasını dosya olarak açar. tar -xvf arsiv.tar…