usr router modem usb print server kurulumu

USB Ağ Yazıcısı Kurulumu
Bir USB yazıcısı ADSL 4-Port Router aygıtına bağlanabilir ve işletim sisteminizle yazıcınız Internet Baskı Protokolünü (IPP) destekliyorsa, ağ yazıcısı olarak kullanılabilir. Windows Server® 2003, Windows® Vista, XP ve 2000, bu fonksiyon için dahili desteğe sahiptir. Yazıcınızın IPP destekli olup olmadığını öğrenmek için yazıcınızın üreticisiyle iletişim kurun.

Not: Tarama ve kopyalama yapan çok fonksiyonlu yazıcılarla kullanılırken, ağ geçidi yalnızca yazdırma işlemini destekler. Tarama gibi iki yönlü iletişim özellikleri için, çok fonksiyonlu yazıcıyı doğrudan bilgisayara bağlayın. Bunun yanı sıra kartuşun azalması ya da kağıt bitmesi gibi uyarılar, ağ geçidi tarafından bilgisayara aktarılmaz.

Temel konfigürasyon da dahil ağ geçidinin ilk kurulum işlemini tamamladıktan sonra, ağ geçidinin baskı sunucusu fonksiyonunu etkinleştirebilirsiniz. Yazıcı kurulumu için, geçerli yazıcı ortamınızı gösteren aşağıdaki bağlantıyı seçin:

■Windows Vista Yüklü Bilgisayar

■Windows XP veya 2000 Yüklü Bilgisayar

■Windows Me veya 98SE Yüklü Bilgisayar

■Macintosh Yüklü Bilgisayar

■Linux Yüklü Bilgisayar

NOT: USB portuna, kendinden güç kaynaklı yazıcı dışında bir aygıt bağlamayın.

Windows Vista Ortamında USB Yazıcı Kurulumu
1. Adım: Yerel Yazıcı Kurulumu
Not: Yazıcı ağa bağlandıktan sonra onu kullanacak her bilgisayarda zaten kuruluysa 2. Adım: Yazdırma Sunucunuzun Bilgilerini Alın adımına geçin.

Yazıcınızı yazdırma sunucusuna bağlamadan önce, yazıcı üreticisi tarafından sağlanan sürücülerin yazıcıyı kullanacak her bilgisayara kurulması önemlidir.

1.USB yazıcıyı bilgisayarınızdaki USB portlarından birine takın.

2.Yazıcıyı, birlikte verilen kurulum talimatlarına göre kurun.

3.Yazıcının düzgün bir biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir test sayfası yazdırın.

4.Yazıcıyı kapatın.

2. Adım: Yazdırma Sunucunuzun Bilgilerini Alın
1.Yazıcının bilgisayarınızla olan bağlantısını kesin ve USB kablosunun ince, dikdörtgen ucunu ağ geçidindeki USB portuna takın.
2.Güç kaynağını yazıcınıza bağlayın ve yazıcınızı açın.
3.Bir Internet tarayıcı açın. Konum veya adres satırına 192.168.1.1 yazın ve ENTER tuşuna basın.

Not: Eğer ağ geçidinizin IP adresini değiştirdiyseniz, 192.168.1.1 yerine yeni adresi girin.

4.Kullanıcı adı ve parola penceresi görüntülendiğinde, yaratmış olduğunuz kullanıcı adını ve parolayı yazın. Ağ geçidinin kurulum sayfasını yüklemek için Tamam düğmesine basın.

Not: Ağ geçidi konfigürasyon sayfalarına ilk kez bağlandığınızda sizden oturum açmanız istenmez. Kurulum Sihirbazı prosedürü sırasında ağ geçidine oturum açmak için kullanıcı adı ve parola yaratmış olacaksınız. Ağ geçidine her bağlandığınızda bunları kullanmanız gerekecektir. Kullanıcı adı ve parola büyük-küçük harf duyarlıdır.

5.Device (Aygıt) menüsünden Print Server (Baskı Sunucusu) seçeneğini seçin ve Yazıcı durumu ve yazıcı konumu bilgilerini arayın.

Yazıcı konumu adresini not alın. Ağınıza bağlı ve yazıcıya erişmesini istediğiniz bilgisayarlarda yazıcı ayarlarını yapmak için bu adrese ihtiyacınız olacaktır.

3. Adım: İstemcileri USB Yazdırma Sunucusuna Bağlayın
Not: Bu prosedürü, ağ geçidi üzerindeki yazdırma sunucusunu kullanmalarını sağlamak için ağınızdaki bütün bilgisayarlarda uygulamalısınız.

1.Windows Start (Başlat) > Control Panel (Denetim Masası) > Hardware and Sound (Donanım ve Ses) > Printers (Yazıcılar) seçeneklerini tıklatın.

2.Yazıcı Ekle seçeneğini tıklatın.

3.Add a network, wireless or Bluetooth printer (Bir ağ ekle, kablosuz veya Bluetooth yazıcısı) yazılı seçenek düğmesini seçin. Next (İleri) düğmesini tıklatın.

4.The Printer That I Want Isn’t Listed (İstediğim Yazıcı Listede Yok) seçeneğini seçin.

5.Select a shared printer by name (Paylaşılan bir yazıcıyı adına göre seç) seçeneğini seçin ve URL alanına Adım İki’de kaydedilen yazıcı konumu adresini girin. Next (İleri) düğmesini tıklatın.
Not: URL bilgileri büyük-küçük harf duyarlıdır ve aynen ağ geçidinin Print Server (Baskı Sunucusu) sayfası Yazıcı konumu bölümünde listelendiği gibi girilmelidir. Eğer ağ geçidinizin IP adresini değiştirdiyseniz, bu durumda 192.168.1.1 yerine ağ geçidinizin yeni adresini kullanın.

6.Yazıcınızın markasını ve modelini seçin.

7.Kurmakta olduğunuz yazıcının ismini girin ve Next’e (İleri) tıklayın. İstendiğinde, bir deneme sayfası basıp basmayacağınızı seçebilirsiniz.
8.Kurulumu tamamlamak için Finish’i (Son) tıklatın.

Windows XP ya da 2000 Ortamında USB Yazıcı Kurulumu
1. Adım: Yerel Yazıcı Kurulumu
Not: Yazıcı ağa bağlandıktan sonra onu kullanacak her bilgisayarda zaten kuruluysa 2. Adım: Yazdırma Sunucunuzun Bilgilerini Alın adımına geçin.

Yazıcınızı yazdırma sunucusuna bağlamadan önce, yazıcı üreticisi tarafından sağlanan sürücülerin yazıcıyı kullanacak her bilgisayara kurulması önemlidir.

1.USB yazıcıyı bilgisayarınızdaki USB portlarından birine takın.

2.Yazıcıyı, birlikte verilen kurulum talimatlarına göre kurun.

3.Yazıcının düzgün bir biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir test sayfası yazdırın.

4.Yazıcıyı kapatın.

2. Adım: Yazdırma Sunucunuzun Bilgilerini Alın
1.Yazıcının bilgisayarınızla olan bağlantısını kesin ve USB kablosunun ince, dikdörtgen ucunu ağ geçidindeki USB portuna takın.
2.Güç kaynağını yazıcınıza bağlayın ve yazıcınızı açın.
3.Bir Internet tarayıcı açın. Konum veya adres satırına 192.168.1.1 yazın ve ENTER tuşuna basın.

Not: Eğer ağ geçidinizin IP adresini değiştirdiyseniz, 192.168.1.1 yerine yeni adresi girin.

4.Kullanıcı adı ve parola penceresi görüntülendiğinde, yaratmış olduğunuz kullanıcı adını ve parolayı yazın. Ağ geçidinin kurulum sayfasını yüklemek için Tamam düğmesine basın.

Not: Ağ geçidi konfigürasyon sayfalarına ilk kez bağlandığınızda sizden oturum açmanız istenmez. Kurulum Sihirbazı prosedürü sırasında ağ geçidine oturum açmak için kullanıcı adı ve parola yaratmış olacaksınız. Ağ geçidine her bağlandığınızda bunları kullanmanız gerekecektir. Kullanıcı adı ve parola büyük-küçük harf duyarlıdır.

5.Device (Aygıt) menüsünden Print Server (Baskı Sunucusu) seçeneğini seçin ve Yazıcı durumu ve yazıcı konumu bilgilerini arayın.

Yazıcı konumu adresini not alın. Ağınıza bağlı ve yazıcıya erişmesini istediğiniz bilgisayarlarda yazıcı ayarlarını yapmak için bu adrese ihtiyacınız olacaktır.

3. Adım: İstemcileri USB Yazdırma Sunucusuna Bağlayın
Not: Bu prosedürü, ağ geçidi üzerindeki yazdırma sunucusunu kullanmalarını sağlamak için ağınızdaki bütün bilgisayarlarda uygulamalısınız.

1.Windows XP Kullanıcıları: Windows Başlat > Yazıcılar ve Fakslar seçeneklerini tıklatın.

Windows 2000 kullanıcıları: Başlat > Ayarlar > Yazıcılar seçeneklerini tıklatın.

2.Yazıcı Ekle seçeneğini tıklatın.

3.Yazıcı Ekleme Sihirbazı çalışacaktır. Next’e (İleri) tıklayın.

4.Ağ yazıcısı ya da bir başka bilgisayara eklenmiş yazıcı yazılı butonu seçin. Next’e (İleri) tıklayın.

5.Internet üzerindeki bilgisayara ya da ev veya ofis bilgisayarına bağlan seçeneğini seçin. URL sahasına, 5. adımda kaydedilmiş olan Yazıcı konumu adresini girin. Next’e (İleri) tıklayın.

Not: URL bilgileri büyük-küçük harf duyarlıdır ve aynen ağ geçidinin Print Server (Baskı Sunucusu) sayfası Yazıcı konumu bölümünde listelendiği gibi girilmelidir. Eğer ağ geçidinizin IP adresini değiştirdiyseniz, bu durumda 192.168.1.1 yerine ağ geçidinizin yeni adresini kullanın.

6.Yazıcınızın markasını ve modelini seçin. OK (Tamam) seçeneğini tıklatın.

Not: Yazıcınız listede görünmüyorsa, 1. Adım: Yerel Yazıcı Kurulumu işlemini tekrarlayın.

7.İstendiğinde, Yes’i (Evet) seçerek bu yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak ayarlayın. İstendiğinde, bir deneme sayfası basıp basmayacağınızı seçebilirsiniz.

8.Daha sonra, yazıcınızla ilgili bilgiler gösterilecektir. Kurulumu tamamlamak için Finish’i (Son) tıklatın.
4. Adım: Yazıcı bağlantısını doğrulayın
1.Windows XP Kullanıcıları: Windows Başlat > Yazıcılar ve Fakslar seçeneklerini tıklatın.

Windows 2000 kullanıcıları: Başlat > Ayarlar > Yazıcılar seçeneklerini tıklatın.

2.Yazıcı üzerine sağ tıklatın ve Properties (Özellikler) seçeneğini seçin.

3.Print Test Page (Test Sayfası Yazdır) düğmesini tıklatın.

Windows Me ya da 98SE Ortamında USB Yazıcı Kurulumu
Internet Baskı Protokolü (IPP) tabanlı bir yazıcıdan baskı almayı destekleyen bir işletim sistemi kullanıyorsanız ağ geçidine, bir USB yazıcı bağlanabilir ve bir ağ yazıcısı olarak kullanılabilir. Windows Me ve Windows 98SE işletim sistemlerinde ağ geçidinin yazıcı sunucusu işlevinin kullanılabilmesi için, Internet Baskı Hizmetlerinin kurulması gerekmektedir.

1. Adım: Yerel Yazıcı Kurulumu
Not: Yazıcı ağa bağlandıktan sonra onu kullanacak her bilgisayarda zaten kuruluysa 3. Adım: Yazdırma Sunucunuzun Bilgilerini Alın adımına geçin.

Yazıcınızı yazdırma sunucusuna bağlamadan önce, yazıcı üreticisi tarafından sağlanan sürücülerin yazıcıyı kullanacak her bilgisayara kurulması önemlidir.

1.USB yazıcıyı bilgisayarınızdaki USB portlarından birine takın.

2.Yazıcıyı, birlikte verilen kurulum talimatlarına göre kurun.

3.Yazıcının düzgün bir biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir test sayfası yazdırın.

4.Yazıcıyı kapatın.

2. Adım: Internet Baskı Hizmetlerinin Kurulması
Windows Me Kullanıcıları:

1.Windows Millennium Edition CD-ROM’undaki ek klasörden Internet Baskı Hizmetlerini kurun.

2.Microsoft’un talimatlarını izleyin.

3.Kurulum tamamlandığında, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Windows 98SE Kullanıcıları:

1.Internet Baskı Hizmetlerini Microsoft’un Internet sitesinden yükleyin ve kurun. http://www.microsoft.com/windows98/downloads/contents/WUPreviews/IPP/Default.asp

2.Microsoft’un talimatlarını izleyin.

3.Kurulum tamamlandığında, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

3. Adım: Yazdırma Sunucunuzun Bilgilerini Alın
1.Yazıcının bilgisayarınızla olan bağlantısını kesin ve USB kablosunun ince, dikdörtgen ucunu ağ geçidindeki USB portuna takın.

2.Güç kaynağını yazıcınıza bağlayın ve yazıcınızı açın.

3.Bir Internet tarayıcı açın. Konum veya adres satırına 192.168.1.1 yazın ve ENTER tuşuna basın.

Not: Eğer ağ geçidinizin IP adresini değiştirdiyseniz, 192.168.1.1 yerine yeni adresi girin.

4.Kullanıcı adı ve parola penceresi görüntülendiğinde, yaratmış olduğunuz kullanıcı adını ve parolayı yazın. Ağ geçidinin kurulum sayfasını yüklemek için Tamam düğmesine basın.

Not: Ağ geçidi konfigürasyon sayfalarına ilk kez bağlandığınızda sizden oturum açmanız istenmez. Kurulum Sihirbazı prosedürü sırasında ağ geçidine oturum açmak için kullanıcı adı ve parola yaratmış olacaksınız. Ağ geçidine her bağlandığınızda bunları kullanmanız gerekecektir. Kullanıcı adı ve parola büyük-küçük harf duyarlıdır.

5.Device (Aygıt) menüsünden Print Server (Baskı Sunucusu) seçeneğini seçin ve Yazıcı durumu ve yazıcı konumu bilgilerini arayın.

Yazıcı konumu adresini not alın. Ağınıza bağlı ve yazıcıya erişmesini istediğiniz bilgisayarlarda yazıcı ayarlarını yapmak için bu adrese ihtiyacınız olacaktır.

4. Adım: İstemcileri USB Yazdırma Sunucusuna Bağlayın
Not: Bu prosedürü, ağ geçidi üzerindeki yazdırma sunucusunu kullanmalarını sağlamak için ağınızdaki bütün bilgisayarlarda uygulamalısınız.

1.Windows’ta Başlat > Ayarlar > Yazıcılar seçeneklerini tıklatın.
2.Add Printer (Yazıcı Ekle) düğmesini tıklatın.
3.Yazıcı Ekleme Sihirbazı çalışacaktır. Next’e (İleri) tıklayın.

4.Network printer (Ağ yazıcısı) butonunu seçin. Next’e (İleri) tıklayın.

5.Ağ dosya yolu ya da sıra adı alanına, Yazıcı konumu adresini girin. Next’e (İleri) tıklayın.

Not: URL bilgileri büyük-küçük harf duyarlıdır ve aynen ağ geçidinin Print Server (Baskı Sunucusu) sayfası Yazıcı konumu bölümünde listelendiği gibi girilmelidir.

6.Yazıcınızın markasını ve modelini seçin. Next’e (İleri) tıklayın.
Not: Yazıcınız listede görünmüyorsa, 1. Adım: Yerel Yazıcı Kurulumu işlemini tekrarlayın.

7.Mevcut sürücüyü koru (önerilen) seçeneğini seçin. Next’e (İleri) tıklayın.

8.İstendiğinde, Yes’i (Evet) seçerek bu yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak ayarlayın. Finish’i (Son) tıklayın.

5. Adım: Yazıcı bağlantısını doğrulayın
1.Windows’ta Başlat > Ayarlar > Yazıcılar seçeneklerini tıklatın.

2.Yazıcının listede olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı üzerine sağ tıklatın ve Properties (Özellikler) seçeneğini seçin.

3.Print Test Page (Test Sayfası Yazdır) düğmesini tıklatın.

Macintosh OS X Ortamında USB Yazıcı Kurulumu
Internet Baskı Protokolü (IPP) tabanlı bir yazıcıdan baskı almayı destekleyen bir işletim sistemi kullanıyorsanız ağ geçidine, bir USB yazıcı bağlanabilir ve bir ağ yazıcısı olarak kullanılabilir. Macintosh OS X 10.3 ya da daha yeni sürümlerde bu fonksiyon için dahili destek bulunmaktadır.

1. Adım: Yerel Yazıcı Kurulumu
Not: Yazıcı ağa bağlandıktan sonra onu kullanacak her bilgisayarda zaten kuruluysa 2. Adım İki: Yazdırma Sunucunuzun Bilgilerini Alın adımına geçin.

Yazıcınızı yazdırma sunucusuna bağlamadan önce, yazıcı üreticisi tarafından sağlanan sürücülerin yazıcıyı kullanacak her bilgisayara kurulması önemlidir.

1.USB yazıcıyı bilgisayarınızdaki USB portlarından birine takın.

2.Yazıcıyı, birlikte verilen kurulum talimatlarına göre kurun.

3.Yazıcının düzgün bir biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir test sayfası yazdırın.

4.Yazıcıyı kapatın.

2. Adım: Yazdırma Sunucunuzun Bilgilerini Alın
1.Yazıcının bilgisayarınızla olan bağlantısını kesin ve USB kablosunun ince, dikdörtgen ucunu ağ geçidindeki USB portuna takın.

2.Güç kaynağını yazıcınıza bağlayın ve yazıcınızı açın.

3.Bir Internet tarayıcı açın. Konum veya adres satırına 192.168.1.1 yazın ve ENTER tuşuna basın.

Not: Eğer ağ geçidinizin IP adresini değiştirdiyseniz, 192.168.1.1 yerine yeni adresi girin.

4.Kullanıcı adı ve parola penceresi görüntülendiğinde, yaratmış olduğunuz kullanıcı adını ve parolayı yazın. Ağ geçidinin kurulum sayfasını yüklemek için Tamam düğmesine basın.

Not: Ağ geçidi konfigürasyon sayfalarına ilk kez bağlandığınızda sizden oturum açmanız istenmez. Kurulum Sihirbazı prosedürü sırasında ağ geçidine oturum açmak için kullanıcı adı ve parola yaratmış olacaksınız. Ağ geçidine her bağlandığınızda bunları kullanmanız gerekecektir. Kullanıcı adı ve parola büyük-küçük harf duyarlıdır.

5.Device (Aygıt) menüsünden Print Server (Baskı Sunucusu) seçeneğini seçin ve Yazıcı durumu ve yazıcı konumu bilgilerini arayın.

Yazıcı konumu adresini not alın. Ağınıza bağlı ve yazıcıya erişmesini istediğiniz bilgisayarlarda yazıcı ayarlarını yapmak için bu adrese ihtiyacınız olacaktır.

3. Adım: İstemcileri USB Yazdırma Sunucusuna Bağlayın
Not: Bu prosedürü, ağ geçidi üzerindeki yazdırma sunucusunu kullanmalarını sağlamak için ağınızdaki bütün bilgisayarlarda uygulamalısınız.

1.Utilities’i (Yardımcı Programlar) açın ve Print Center’ı (Baskı Merkezi) çift tıklatın.

2.Alt/Option (Alt/Seçenek) tuşunu basılı tutun ve Add (Ekle) düğmesini tıklatın.

3.Advanced’i (Gelişmiş) seçin ya da aşağıdaki değerleri girin:
Cihaz: Internet Printing Protocol using HTTP
Aygıt İsmi: HP Deskjet 990c (örnektir; sahip olduğunuz yazıcıyı seçin)
Aygıt URI: http://192.168.1.1:1631/printers/My_Printer

Not: Cihaz URI bilgileri büyük-küçük harf duyarlıdır ve aynen ağ geçidinin Print Server (Baskı Sunucusu) sayfası Yazıcı konumu bölümünde listelendiği gibi girilmelidir. Eğer ağ geçidinizin IP adresini değiştirdiyseniz, bu durumda 192.168.1.1 yerine ağ geçidinizin yeni adresini kullanın.

4.Printer Model (Yazıcı Modeli) sahasında yazıcınızın markasını ve modelini seçin. Add (Ekle) seçeneğini tıklatın.
Not: Eğer yazıcınızın markası ve modeli listede bulunmuyorsa, üreticiyle temasa geçerek Macintosh için IPP uyumlu PostScript Printer Description (PostScript Yazıcı Tanımlama – PPD) dosyası alın.
Not: Yukarıda gösterilen ekranı göremiyorsanız, Alt/Option (Alt/Seçenek) tuşunu basılı tutun ve More Printers… (Diğer Yazıcılar) düğmesini tıklatın.

5.Yazıcı seçildikten sonra, Make Default (Varsayılan Yap) düğmesini tıklatın.

4. Adım: Yazıcı bağlantısını doğrulayın
1.Applications’ı (Uygulamalar) açın ve TextEdit (Metin Düzenleme) düğmesini tıklatarak bir yazıcı test sayfası yaratın.
2.Metin girin.
3.Yazıcının çalıştığını doğrulamak için sayfayı yazdırın.

Linux Ortamında USB Yazıcı Kurulumu
Internet Baskı Protokolü (IPP) tabanlı bir yazıcıdan baskı almayı destekleyen bir işletim sistemi kullanıyorsanız ağ geçidine, bir USB yazıcı bağlanabilir ve bir ağ yazıcısı olarak kullanılabilir. Linux, Ortak UNIX Yazıcı Sistemini (Common UNIX Printing System – CUPS) kullanarak destek sağlamaktadır.

Not: Ağ geçidi, Line Printer Daemon/Line Printer Remote (LPD/LPR) protokollerini desteklememektedir. Internet Baskı Protokolü, CUPS kurulumunuzun bir parçası olarak kurulmalıdır.

1. Adım: Yerel Yazıcı Kurulumu
Not: Bu adımlara başlamadan önce, CUPS daemon yardımcı programı çalışıyor olmalıdır.

Not: Yazıcı ağa bağlandıktan sonra onu kullanacak her bilgisayarda zaten kuruluysa 2. Adım: Yazdırma Sunucunuzun Bilgilerini Alın adımına geçin.

Yazıcınızı yazdırma sunucusuna bağlamadan önce, yazıcı üreticisi tarafından sağlanan sürücülerin yazıcıyı kullanacak her bilgisayara kurulması önemlidir.

1.USB yazıcıyı bilgisayarınızdaki USB portlarından birine takın.

2.Yazıcıyı, birlikte verilen kurulum talimatlarına göre kurun.

3.Yazıcının düzgün bir biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir test sayfası yazdırın.

4.Yazıcıyı kapatın.

2. Adım: Yazdırma Sunucunuzun Bilgilerini Alın
1.Yazıcının bilgisayarınızla olan bağlantısını kesin ve USB kablosunun ince, dikdörtgen ucunu ağ geçidindeki USB portuna takın.
2.Güç kaynağını yazıcınıza bağlayın ve yazıcınızı açın.
3.Bir Internet tarayıcı açın. Konum veya adres satırına 192.168.1.1 yazın ve ENTER tuşuna basın.

Not: Eğer ağ geçidinizin IP adresini değiştirdiyseniz, 192.168.1.1 yerine yeni adresi girin.

4.Kullanıcı adı ve parola penceresi görüntülendiğinde, yaratmış olduğunuz kullanıcı adını ve parolayı yazın. Ağ geçidinin Status (Durum) sayfasını yüklemek için Tamam düğmesine basın.
Not: Ağ geçidi konfigürasyon sayfalarına ilk kez bağlandığınızda sizden oturum açmanız istenmez. Kurulum Sihirbazı prosedürü sırasında ağ geçidine oturum açmak için kullanıcı adı ve parola yaratmış olacaksınız. Ağ geçidine her bağlandığınızda bunları kullanmanız gerekecektir. Kullanıcı adı ve parola büyük-küçük harf duyarlıdır.

5.Device (Aygıt) menüsünden Print Server (Baskı Sunucusu) seçeneğini seçin ve Yazıcı durumu ve yazıcı konumu bilgilerini arayın.

Yazıcı konumu adresini not alın. Ağınıza bağlı ve yazıcıya erişmesini istediğiniz bilgisayarlarda yazıcı ayarlarını yapmak için bu adrese ihtiyacınız olacaktır.

3. Adım: CUPS Konfigürasyonu
Not: Bu prosedürü, ağ geçidi üzerindeki yazdırma sunucusunu kullanmalarını sağlamak için ağınızdaki bütün bilgisayarlarda uygulamalısınız.

1.Bir Internet tarayıcı açın. Yer veya adres satırına http://localhost:631 yazın ve ENTER tuşuna basın.

2.Manage Printers (Yazıcıları Yönet) düğmesini tıklatın.

3.Add Printer (Yazıcı Ekle) düğmesini tıklatın.

4.Süper Kullanıcı (Super User – SU) hesabı kullanıcı bilgilerini girin ve OK düğmesini tıklatın.

5.Kurmakta olduğunuz yazıcının ismini, konumunu ve tanımını girin ve Continue (Devam) düğmesini tıklatın. Özel isimler, girilmiş olan herhangi bir bilgiye bağımlı değildir.
Not: “Konum”, Yazdırma Sunucunuzun Bilgilerini Alın prosedürü sırasında kaydettiğiniz “Yazıcı Konumu” ile aynı değildir. “Konum”, yazıcının fiziksel konumunu belirtir. Örneğin evde ve zemin katta bulunan bir yazıcı için “Ev-Zemin” ismi atanabilir. “İsim”, yazıcıyı komut satırında tanımlamak için kullanılacak olan isimdir.

6.Device (Aygıt) alanında Internet Printing Protocol (http) (Internet Baskı Protokolü (http)) seçeneğini seçin ve Continue (Devam Et) düğmesini tıklatın.
7.Cihaz URI alanına, yukarıda Yazıcı Sunucunuzun Bilgilerini Alın prosedürü sırasında kaydettiğiniz “Yazıcı Konumu” bilgisini girin ve Continue (Devam et) düğmesini tıklatın.
Not: Aygıt URI bilgileri büyük-küçük harf duyarlıdır ve aynen ağ geçidinin Print Server (Baskı Sunucusu) sayfası Yazıcı konumu bölümünde gösterildiği gibi girilmelidir. Eğer ağ geçidinizin IP adresini değiştirdiyseniz, 192.168.1.1 yerine ağ geçidinizin yeni adresini kullanın.

8.Yazıcınızın markasını ve modelini seçin, daha sonra Continue (Devam et) düğmesini tıklatın.

9.Yazıcınızın modelini seçin ve Continue (Devam et) düğmesini tıklatın.
Not: Eğer yazıcınız listede bulunmuyorsa, yeni bir pencere ya da sekmede Yazılım linkini açın ve yazıcı sürücülerinizin CUPS sertifikasını arayın.

10.Yazıcınız hakkında bilgileri görüntülemek için Printers (Yazıcılar) düğmesini tıklatın.
4. Adım: Yazıcı bağlantısını doğrulayın
Yazıcının bilgisayar ile iletişim hakkında olduğunu onaylamak için Print Test Page (Test Sayfası Yazdır) düğmesini tıklatın.