mysql crontab ile yedek almak

23 00 * * * mysqldump -u root -pşifre – -all-databases | gzip > /home/nurettin/backupsql/database_`date ‘+\%Y-\%m-\%d-\%H-\%M’`.sql.gz

önemli notlar: şifreyi p harfine bitişik yazılacak. ayrıca all databases in önündeki iki tire bitişik olacak.