Etiket: vatandaşlık bilgisi

 • vatandaş olma sorumluluğu

  VATANDAŞ OLMA SORUMLULUĞU YURTTAŞ(VATANDAŞ) NEDİR?:Bir devlete yurttaşlık bağı ile bağlı olan kişilere yurttaş ya da vatandaş denir. YURTTAŞLIK NEDİR?: Kişilerle devlet arasında anayasa ve yasalarla belirlenmiş olan karşılıklı hak(vatandaşlık halkaları) ve ödevlerden (yurttaşlık ödevleri) oluşan bir bağdır. DEMOKRASİNİN TEMELİ NEYE DAYANIR?: Özgürlük(hürriyet),ulusal egemenlik ve eşitliğe dayanır. DEMOKRASİ YÖNETİMİ NEDİR?:İnsan hak ve özgürlüklerinin tanındığı, onlara saygı…

 • vatandaşlık hakları

  VATANDAŞLIK (YURTTAŞLIK) HAKLARI İnsanların yurttaş olarak devlete karşı görevlerinin yanında hakları da bulunmaktadır.Bir ülkenin yurttaşı olmak,o kişiye bazı haklar sağlar.Bunlardan bazıları;SOSYAL HAKLAR,EKONOMİK HAKLAR ve SİYASAL HAKLARDIR.Bu haklar,o ülkenin anayasasında düzenlenip güvence altına alınan haklardır.Yurttaşlık hakları,kişinin devletle olan ilişkilerinden doğar.Bu haklar kişilerin;özgür,eşit ve sosyal güvenlik içinde olmasını sağlar.Demokratik bir devlet olmanın en önemli koşulu,insan haklarının tanınmasıdır.Vatandaşlık…

 • uygulama biçimlerine göre demokrasi

  UYGULAMA BİÇİMLERİNE GÖRE DEMOKRASİ Doğrudan Demokrasi Yarı Doğrudan Demokrasi Temsili Demokrasi Doğrudan Demokrasi:Toplumlarda,ilk ortaya çıkan demokrasi örneğidir.Egemenliğin sahibi olan millet,devlet işlerini kendisi görür.Halkın tamamı zaman zaman toplanarak devlet işlerini görüşüp kabul eder.Günümüzde kalabalık ve büyük toplumlar oluşturan insanların,hepsinin bir meydanda toplanıp kararlar alması olası değildir.Bu yönetim şekli İlkçağda eski Yunan sitelerinde (şehir devletleri) Uygulanmıştır.Ancak kadınlar…

 • insan hakları ile ilgili uluslararası kuruluşlar ve belgeler

  İNSAN HAKLARININ KORUNMASI İNSAN HAKLARI:Din,dil,ırk,cinsiyet vb. ayrımlar olmaksızın tüm insanların doğuştan sahip olduğu,insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşayabilmemiz için gerekli olan haklardır. İnsan hakları ÖZGÜRLÜK,EŞİTLİK,ADALET gibi EVRENSEL değerlere dayanır.Akıllı ve sorumlu varlıklar olarak bu haklardan yararlandığımız sürece İNSANCA yaşayabiliriz. İNSAN HAKLARININ KORUNMAMASI SONUCU ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR: İnsanın kendini geliştirebilmesi için gerekli olan YAŞAM HAKKI güvencede…

 • insan hakları ile ilgili sorular 2

  ÖLÇME DEĞERLENDİRME: 1)İnsan haklarının korumanın sonuçlarından iki madde yazınız. 2)İnsan hakları ULUSAL DÜZEYDE nasıl korunur? 3)Anayasa nedir? Anayasa ile insan hakları nasıl korunur? 4)1982 Anayasamızda insan hakları ile ilgili bir maddeyi açıklayınız. 5)İnsan haklarını korumakla yükümlü devlet organları hangileridir? 6)TBMM insan haklarını korumakla ilgili neler yapar? 7)TBMM içinde insan hakları ile ilgili olarak kurulmuş süreli…

 • insan hakları eğitimi ile ilgili sorular

  İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ SORULAR: 1-İnsan hakları eğitimi hangi kaç türlü yapılır?Örnekleyiniz. 2-İnsan hakları eğitiminin basamakları nelerdir? 3-İnsan hakları eğitiminde en etkin görev nereye düşer? 4-“ “ “ eğitiminin basamaklarından biri olan bilgilendirme nasıl yapılır? 5-Duyarlı vatandaş nasıl olur? 6-İnsan hakları ile ilgili olan özel günler hangileridir? 7-İç tehdit,dış tehdit,anarşi,anarşist,terör,terörizm,uluslar arası terör ne demektir?…

 • insan haklarının korunmasında insan hakları eğitiminin önemi

  İNSAN HAKLARININ KORUNMASINDA İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNİN ÖNEMİ: İnsan haklarının korunmasında en etkili yol EĞİTİMDİR.Çünkü eğitim süreci,öğrenilenlerin davranışa dönüştürülmesini de içermektedir.Bunun anlamı,insanların öğrendiklerini uygulamalarıdır.İnsan haklarının korunması için önce neler olduğunun bilinmesi gerekir.Bu da eğitimle olur. İnsan hakları eğitimi iki şekilde verilebilir: 1)- ÖRGÜN EĞİTİM YOLUYLA OKULLARDA VERİLEBİLİR. 2)- YAYGIN EĞİTİM VE BASIN YAYIN KURULUŞLARI ARACILIĞI İLE…