insan hakları eğitimi ile ilgili sorular

İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ SORULAR:
1-İnsan hakları eğitimi hangi kaç türlü yapılır?Örnekleyiniz.
2-İnsan hakları eğitiminin basamakları nelerdir?
3-İnsan hakları eğitiminde en etkin görev nereye düşer?
4-“ “ “ eğitiminin basamaklarından biri olan bilgilendirme nasıl yapılır?
5-Duyarlı vatandaş nasıl olur?
6-İnsan hakları ile ilgili olan özel günler hangileridir?
7-İç tehdit,dış tehdit,anarşi,anarşist,terör,terörizm,uluslar arası terör ne demektir? Tanımlayınız.
8-Terörün yayılma nedenleri nelerdir?
9-Terör örgütleri hangi özellikteki gençleri ağlarına düşürürler?
10-Bazı kitle iletişim araçlarının bilerek bilmeyerek terörizme katkılarının sonucunda neler olur?
11-Doğal afetlerde çıkan söylentiler ile terörizme nasıl destek verirler?
12-Bazı ülkelerin terörü desteklemesinin ekonomik nedenini açıklayınız.
13- “ “ “ “ “ “ “ siyasi “ “ “ “
14-Teröre karşı halk niçin duyarsız olur?
15-Terörle mücadelede kişilere düşen görevler nelerdir?
16-Güncel tehdit nedir,kaça ayrılır?
17-İç tehdit nedir? Nasıl bir nitelik taşırlar?
18-*İç tehdit unsurlarını yaratanların amaçları nelerdir?
19-* Dış tehdit nedir?Dış tehdit unsurlarını yapanlar neler yapıyorlar?
20-*Ülkemizi tehdit eden dış tehdit unsurlarını yaratanları yazınız.
21-*İnsan haklarının korunmasında karşılaşılan sorunlar nelerdir?
22-*İnsan haklarının korunmasını hangi kişilik yapısında olan insanlar engeller?
23-* Eğitimsizlik, insan haklarının korunmasını nasıl engeller?örnekle açıklayınız.
24-* Siyasal nedenler, insan haklarının korunmasını nasıl engeller?
25-*Ekonomik nedenler. “ “ “ “ “ “ “ ?
26-*Kültürel “ “ “ “ “ “ “ “ “?
27-*İnsan olma bilinci nedir? Eksikliği insan haklarının korunmasını nasıl etkiler?Örneklerle açıklayınız.
28-* Hoşgörülü olma nedir? İnsan haklarının korunmasında niçin çok önemlidir?