Gün: 7 Ağustos 2008

 • kurtuluş savaşı cepheler

  CEPHELER VE MUHAREBELER CEPHELER İç Cephe – Ayaklanmalar Doğu Cephesi Trakya Cephesi Güney Cephesi El cezire Cephesi Pontus Cephesi Batı Cephesi MUHAREBELER Birinci İnönü Muhaberesi İkinci İnönü Muhaberesi Kütahya – Eskişehir Muhaberesi Sakarya Meydan Muhaberesi Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi DOĞU CEPHESİ Ermeni Devleti, Rusya’da Çarlık sisteminin yıkılıp yerine Sosyalist bir devlet kurulması üzerine…

 • izmir süikasti

  İZMİR SUİKASTİ İZMİR SUKASTİ ÖNCESİ TÜRKİYE Kurtuluş Savaşı kazanılmış, düşmanlar denize dökülmüştü. Arkasından da yeni bir devlet kuruldu; Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu bir rejim değişikliği idi… Saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin ilanıyla eski toplumsal düzenin tümüyle ortadan kaldırılacağının anlaşılması üzerine Mustafa Kemal ve arkadaşlarına karşı yoğun direnme başlamıştı. Direnmelerin odağı genellikle dinci ve saltanat yanlısı çevrelerdi.…

 • işgaller

  FRANSIZ İŞGALLERİ YER,TARİH DOĞU TRAKYA DEMİRYOLLARI,9 KASIM 1918 ÇANAKKALE BOĞAZI,6-12 KASIM 1918 DÖRTYOL,11 ARALIK 1918 MERSİN,17 ARALIK 1918 TOROS TÜNELLERİ,27 ARALIK 1918 ADANA VE POZANTI,27 ARALIK 1918 DOĞU DEMİRYOLLARI,15 OCAK 1919 TURGUTLU-AYDIN DEMİRYOLU,1 ŞUBAT 1919 ÇİFTEHAN VE AKKÖPRÜ,3 ŞUBAT 1919 AFYON İSTASYONU,16 NİSAN 1919 İTALYAN İŞGALLERİ YER,TARİH ANTALYA,28 MART 1919 KONYA İSTASYONU,26 NİSAN 1919 KUŞADASI,4…

 • habsburg hanedanı

  Habsburg Hanedanı Vikipedi, özgür ansiklopedi Jump to: navigation, search Habsburg Hanedanı Avrupa’nın çeşitli ülkelerini yüzyıllar boyunca yönetmiş bir hanedandır. Yönetmiş oldukları bazı ülkeler şunlardır: Kutsal Roma İmparatoru (1273-1806) Avusturya-Macaristan İmparatoru (1282-1918) Alman Kralı (1273-1806) Hırvatistan Kralı (1437-1918) Macaristan Kralı (1437-1918) İspanya Kralı (1516-1700) Portekiz Kralı (1580-1640) Bohemya (Çek) Kralı (1526-1918) Erdel (Transilvanya) Kralı (1690-1867) Ayrca…

 • ege denizinde önemli tarihi olaylar ve bize öğrettikleri

  Ege Denizinde önemli Tarihi Olaylar ve Bize Öğrettikleri: (1) Tarihte Ege Adalarının Osmanlılarca Ele Geçirilmesi : Osmanlılar; Avrupaya geçmesine paralel olarak güvenlik neden¬leriyle Ege Adalarına el atmak zorunluluğunu duymuşlardır. Bu kapsam içinde; (a) Bizansa ait olan, Venedikliler tarafından yönetilen Sisam Adası, Hadım İsmail Bey komutasındaki bir filonun yardı¬mıyla 1453te, (b) Bizansa ait olan ve Midilli…

 • devrimler

  LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ ÖNEMİ: 1)Türkiye bağımsızlığını kazanmış ve uluslar arası devletler arasındaki saygın yerini almıştır. 2)Türk kurtuluş savaşındaki askeri zaferi bütünleyen siyasi bir zaferdir. 3)1.Dünya savaşının galip devletlerinin hazırladıkları SEVR ANTLAŞMASI,Kurtuluş savaşının galipleri tarafından yok edilmiştir. 4)Türk kurtuluş zaferi ve siyasi başarısı,ezilen ve sömürülen bütün uluslara örnek olmuş ve emperyalizmin (sömürgeciliğin) oyunları bozulmuştur. 5)Birçok devlet…

 • devrimler

  TÜRK DEVRİMİ Amacı ve Tarihi Kökenleri SİYASAL DEVRİM Saltanatın Kaldırılması Ankara’nın Başkent Oluşu Cumhuriyet’in İlanı Halifeliğin Kaldırılması Laiklik EĞİTİM DEVRİMİ Tevhidi Tedrisat Kanunu Türk Alfabesinin Kabulü Eğitimin Tabana Yayılması Zihniyet Devrimi KÜLTÜR DEVRİMİ Dil Devrimi Tarih Devrimi Güzel Sanatlar Halk Evleri HUKUK DEVRİMİ Şeriye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması 1921 ve 1924 Anayasaları Türk Medeni Kanunu…

 • birinci dünya savaşı

  BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) Savaş başlamadan önce İTİLAF(Uzlaşma) DEVLETLERİ (1907) İTTİFAK(Bağlaşma) DEVLETLERİ(1882) İNGİLTERE,FRANSA,RUSYA ALMANYA,AVUSTURYA-MACARİSTAN, İTALYA Savaş Başladıktan sonra İNG./FR./ÇARLIK RUSYASI/İTALYA SIRBİSTAN/YUNANİSTAN/ROMANYA PORTEKİZ/BREZİLYA/JAPONYA/ A.B.D. ALMANYA/AVUSTURYA- MACARİSTAN BULGARİSTAN/OSMANLI DEVLETİ SAVAŞIN NEDENLERİ: 19.yy Avrupa’sını etkileyen iki önemli olay SANAYİ DEVRİMİ ve FRANSIZ İHTİLALİDİR.Sanayi Devrimi sonrasında HAMMADDE ve PAZAR ihtiyacı yüzünden SÖMÜRGECİLİK doğmuştur.Fransız İhtilalinin sonucunda ise MİLLİYETÇİLİK,EŞİTLİK,ADALET ve ÖZGÜRLÜK…

 • son osmanlı mebusan meclisinin açılması

  SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ’NİN AÇILMASI Gerek kongrelerin ilgili kararları, gerekse Mustafa Kemal ile yakın arkadaşlarının çabaları sonunda, Osmanlı Parlamentosu (Ayan Meclisi (senato) ve Meclis-i Mebusan (Millet Meclisi) 12 Ocak 1920 günü İstanbul’da açıldı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin seçip gönderdikleri üyeler, kısa zamanda İstanbul Meclisinde her bakımdan üstünlük sağlayıp söz sahibi oldular. Ne var…

 • kuvay-i milliye

  KUVAY-I MİLLİYE Kuvay-i Milliye, Yunanlıların İzmir’i işgal etmeleri ve Anadolu’da ilerlemeleri üzerine kurulan ve düşmana karşı savaşan kuruluşlardı. Kuvay-i Milliye birlikleri, düzenli ordu kurulana dek, Kurtuluş Savaşında çete ve silahlı savunma kuruluşları olarak büyük yararlılıklar gösterdi. Kuvay-i Milliye adı, önceleri İzmir bölgesinde bulunan ve silahlı direnişçilere verildiği halde sonraları bütün milli hareketi kapsayacak şekilde kullanıldı.…