Ay: Ekim 2008

 • windows için dhcp server

  http://ruttkamp.gmxhome.de/dhcpsrv/dhcpsrv.htm ayrıca pac file oluşturup http://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_auto-config ile otomatik proxy yapabiliyoruz.

 • ext3fs’e windowstan ulaşmak

  http://www.ext2fsd.com

 • tbmm’ne karşı çıkarılan ayaklanmalar

  TBMM’ ne KARŞI ÇIKARILAN AYAKLANMALAR Bu isyanların görülmesinde İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümetinin çalışmaları önemli bir rol oynamıştır. İSYANLARIN NEDENLERİ: 1-İşgallerin kolaylaşmasını sağlamak, 2-Azınlıkların kendi devletlerini kurmak istemeleri, 3-Ulusal mücadeleyi sona erdirme düşüncesi, 4-Mustafa Kemal’i etkisiz hale getirme isteği, 5-İstanbul Hükümetinin mahkeme kararları ve şeyhülislamın fetvası ile Mustafa Kemal ve arkadaşlarının vatan haini ve dinsiz…

 • sakarya meydan savaşı

  KÜTAHYA_ESKİSEHİR MUHAREBELERİ (10_24 TEMMUZ 1921) 1.ve 2.İNÖNÜ SAVAŞLARINDA yenilen Yunan ordusu,İngilizlerin desteği ile yeni bir saldırı için hazırlandı.AMAÇLARI; Yeni kurulmakta olan ve henüz taarruz gücüne sahip olmayan Türk ordusunu dağıtarak ANAKARA’YA ULAŞMAKTI.10-20 TEMMUZ 1921 tarihleri arasında,Batı cephesinde önemli çarpışmalar oldu.Bütün kahramanlığına rağmen,Türk ordusunun merkez ve sağ kanadı geriledi.Mustafa Kemal’den aldığı emirle ordu,daha iyi şartlar altında…

 • mondros ateşkes antlaşması

  MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 EKİM 1918) EGE DENİZİNDE LİMNİ ADASININ MONDROS KOYUNDA AGAMEMNON İSİMLİ BİR İNGİLİZ ZIRHLISINDA İMZALANDI. ANTLAŞMAYA KATILANLAR: OSMANLI DEVLETİ ADINA: İTİLAF DEVLETLERİ ADINA: Bahriye Nazırı: RAUF ORBAY İngiliz Amirali CALTROPHE imzaladı. Hariciye Müsteşarı:REŞAT HİKMET Askeriyeden: SADULLAH BEY Osmanlı Devletini temsil eden bu heyet,İtilaf Devletlerinin temsilcileri ile görüşmek üzere LİMNİ adasının MONDROS koyuna…

 • kuvay-i milliye ve tbmm kuruluşu

  KUVAY-I MİLLİYE Kuvay-i Milliye, Yunanlıların İzmir’i işgal etmeleri ve Anadolu’da ilerlemeleri üzerine kurulan ve düşmana karşı savaşan kuruluşlardı. Kuvay-i Milliye birlikleri, düzenli ordu kurulana dek, Kurtuluş Savaşında çete ve silahlı savunma kuruluşları olarak büyük yararlılıklar gösterdi. Kuvay-i Milliye adı, önceleri İzmir bölgesinde bulunan ve silahlı direnişçilere verildiği halde sonraları bütün milli hareketi kapsayacak şekilde kullanıldı.…

 • kongreler cemiyetler

  Kongreler – Cemiyetler / AMASYA GENELGESİ (BİLDİRİSİ) 21-22 Haziran 1919 Havza’daki çalışmalarını tamamladıktan sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları, 12 Haziran 1919’da Amasya’ya geçtiler. Milli Mücadele çalışmalarını sürdüren Mustafa Kemal, Hüseyin Rauf Orbay, Refet Bele ve Ali Fuat Cebesoy birlikte Amasya Genelgesi’ni hazırladılar. Hazırlanan bildiri, Erzurum’da 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir’e sunuldu. O’nun da onayının alınmasından…

 • reform ve rönesans

  RÖNESANS TANIMI:16.yy.da Avrupa’da EDEBİYATTA,GÜZEL SANATLARDA,BİLİMDE ve DÜŞÜNCEDE meydana gelen değişiklikler ve ilerlemelerdir. NEDENLERİ: 1)Matbaanın icadı (Jan Gutenberg/1450) ve kağıdın bollaşması ile çok sayıda kitabın basılması ,bu nedenle bilgi ve düşüncelerin hızla yayılması, 2)ANTİKÇAĞ (İLKÇAĞ’DA ) kültürünün incelenmesi.İstanbul’un fethinden sonra İtalya’ya giden ve unutulmuş olan Yunanca’yı iyi bilen Bizans bilginlerinin bu eserleri çözmesi etkilidir. 3) Avrupa’da,Coğrafi…

 • aztekler

  15. yüzyıl ile 16. yüzyıl başlarında, bugünkü Meksika’nın orta ve güney kesimlerinde büyük bir imparatorluk kurmuş halk. Nabuva dili konuşan Azteklerin adı, atalarının bir olasılıkla Kuzey Meksika’da bulunan anayurdu için kullanılan Aztan’dan (Beyaz Ülke) gelir. Öteki adlarından “Tenoçka”, ataları Tenoch’tan kaynaklanır. Gene Aztekler için kullanılan “Meksika” adı, Texcoco Gölünün mistik adı Metzliapan (Ay Gölü) ile…

 • inka imparatorluğu

  Amerika’da Kolombiya’nın güney kesiminde Şilideriz Mavle’ye kadar, doğuya doğru ise Amazon ormanına kadar uzanan ve doruk noktasına XV. yy’da ulaşan Kolomb öncesi imparatorluk. Cusca-Kutsal İnka Vadisi 3310m yükseklikte And Dağları arasında yer alan İnka İmparatorluğunun başkenti Cusca’nın M.Ö. 1100 senesinde kurulduğu söylenmektedir. Ovcehva dilinde Cusca göbek bağı anlamına gelmektedir. Çünkü İnkaların yaptıkları her yol Cusca’ya…