insan hakları ile ilgili sorular 2

ÖLÇME DEĞERLENDİRME:
1)İnsan haklarının korumanın sonuçlarından iki madde yazınız.
2)İnsan hakları ULUSAL DÜZEYDE nasıl korunur?
3)Anayasa nedir? Anayasa ile insan hakları nasıl korunur?
4)1982 Anayasamızda insan hakları ile ilgili bir maddeyi açıklayınız.
5)İnsan haklarını korumakla yükümlü devlet organları hangileridir?
6)TBMM insan haklarını korumakla ilgili neler yapar?
7)TBMM içinde insan hakları ile ilgili olarak kurulmuş süreli ve süresiz komisyonların isimlerini yazınız.
8)İnsan haklarının korunması ile ilgili yargı organı neler yapar?
9)Anayasa mahkemesinin insan hakları ile ilgili görevi nedir?
10)İnsan haklarının korunması ile ilgili olarak YÜRÜTME ORGANI neler yapar?
11)Yürütme organı görevlerini kimlere yaptırır?
12)İnsan haklarının korunması konusunda SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ neler yapar?
13)İnsan hakları ile ilgilenen sivil toplum örgütleri hangileridir?
14) Çevre sorunları ile ilgilenen sivil toplum kuruluşları hangileridir?
15)Tüketici hakları “ “ “ “ “ “ “ “ “ ?
16)İnsan hakları DANIŞMA KURULLARINDA KİMLER GÖREV YAPAR?
17)İnsan haklarının uluslararasında korunmasının nedeni nedir? Bu düşünce hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?
18)İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunması için hangi kuruluşlar kurulmuştur?
19)Birleşmiş Milletler nerede,kaç yılında,niçin kurulmuştur?
20)Birleşmiş Milletlerin hazırladığı insan hakları ile ilgili ilk belgenin adını ve kabul edildiği tarihi yazınız.
21)Birleşmiş Milletlerin kolları ve açılımları nelerdir?
22)AVRUPA KONSEYİ kaç yılında ,nerede,niçin kurulmuştur?
23)Türkiye BM ve Avrupa Konseyine kaç yıllarında üye olmuştur?
24)Avrupa Konseyinde imzalanan insan hakları ile ilgili belgenin adı nedir?
25)Avrupa Konseyinde bulunan organların isimlerini yazınız.
26)Avrupa konseyinin bir organı olan BAKANLAR KOMİTESİ nasıl oluşur?
27)“ “ “ “ “ “ “ DANIŞMA MECLİSİ nasıl oluşur?
28)Avrupa İnsan Hakları KOMİTESİ nasıl oluşur?
29)İnsan hakları ihlali durumunda ilk dilekçe Avrupa konseyinin hangi organına verilir?
30)İnsan hakları ihlalinde Avrupa konseyine gidecek bir dilekçenin izlediği yolu anlatınız.
31)Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nasıl oluşmuştur? Burada davalara nasıl bakılır?
32)Ülkemiz vatandaşlarına kaç yılında insan hakları ihlali durumunda bireysel başvuru hakkı tanımış,kaç yılında mahkemenin zorunlu yargı yetkisini kabul etmiştir?
33)İnsan Hakları ile ilgili ULUSLAR ARASI BELGELERİN İSİMLERİNİ YAZINIZ.
34)İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nerelerde,hangi yıllarda hazırlanmıştır?
35)Helsinki Nihai senedi nerede hazırlanmıştır?Amacı nedir?
36)Paris şartı nerede,hangi sloganla ortaya çıkmıştır?
37)Çocuk hakları sözleşmesini ülkemiz hangi yılda kabul etmiştir?Kaç yaşına kadar kişiler çocuk olarak kabul edilmiştir?
38)Çocuk hakları sözleşmesinin konusu nedir?
39)İnsan Hakları ile ilgili gönüllü kuruluşlarda iki tanesinin ismini yazınız.
40)Uluslar arası AF ÖRGÜTÜ hangi amaçla kurulmuştur?
41)“ “ “ PEN KLUBÜ “ “ “ “ “ ?


Yorumlar

“insan hakları ile ilgili sorular 2” için bir yanıt

  1. insan hakları evrensel bildirgesi nerede,nasıl kabul edilmiştir?
    lütfen cvp verinnn